introductie

INTRODUCTIE

Voor zover nu bekend is de oudst bekende voorvader Ignatius Meijnhardt (1746-1801). Als je naar de kinderen van Ignatius kijkt, zie je dat de schrijfwijze al divers wordt.

Populair en een beetje ongenuanceerd zou je kunnen zeggen dat de nazaten van Ignatius zijn te verdelen in drie takken:

* de farmaceuten: de familie Mijnhardt

* de begrafenistak: de familie Mijnhart

* de wagenbouwers/autobedrijven: de familie Meijnhardt.

Maar in de geboorte-, trouw- en overlijdensakten kom je allerlei mogelijke variaties tegen. 

Ignatius Meijnhardt had een functie in het leger. Was hij een huurling? Dat was in die tijd niet ongebruikelijk. Verder kom je in de archieven van de VOC ook regelmatig de naam Meijnhardt tegen. Veel van degenen die aanmonsterden op de schepen van de VOC kwamen uit de Duitse landen. Komen de Meijnhardts oorspronkelijk uit Duitsland?

Het zijn vragen die we tot op dit moment nog niet beantwoord hebben. Wie kan helpen, welkom!

Theo Somsen

Pieter Vlaanderen