familie Meijnhardt

Parenteel van Ignatius Meijnhardt. (versie november 2021)

Generatie I

I. Ignatius (In het doopboek van de Evangelische Lutherse gemeente wordt hij bij de doop van Anna Margareta “Ingnazius” genoemd) Meijnhardt (In bronnen ook tegengekomen als Meynhardt. In het doopboek van de Evangelisch Lutherse Gemeente wordt hij Meinhardt genoemd), geb. te Nijmegen in 1746, Luthers Ignatius deed belijdenis op 28 mei 1768 in de Lutherse Kerk te Nijmegen, gegageerd soldaat, ovl. te Heusden op 23 mrt 1801 (“Op 23 dito (gaat om de maand maart) geeft aan Christina Zellen het lijk van haar man Ignatius Meijnhart gegageerd soldaat pro deo”), begr. te Heusden, tr. te Nijmegen op 6 jan 1771 (06 -01-1771 Ignatius Meijnhart j.m. sold. in het regiment van Onderwater in garnisoen te Zutphen met Christina Charlotta Seller j.d. te Nijmegen op attestatie van Zutphen.

Bron: H.J. Wolters “Huwelijken van militairen in Nijmegen 1714-1810” DTB 1263.2(II)p.122) met Christina Charlotte In de burgerljke stand staat Charlotta i.p.v. Charlotte. In de overlijdensakte van dochter Wilhelmina heet ze Christina Charlotta met als achternaam Fella Seller (Ook wel gespeld als Zeller, Zellers, Selders. In de trouwakte van dochter Jeanne wordt zij genoemd Zellem. Ook wel gespeld als Schiller.), dr. van Johan Friedrich Sellers (soldaat) en Charlotta “Sellers”, geb. te Nijmegen op 2 aug 1750, ovl. te Heusden op 16 feb 1825 (om 02:00 uur) Registratiedatum: 16-02-1825 (akte nr. 7) (getuigen: Jan Gielissen (korporaal) en Willem Hengeveld (kleermaker)).

In bron “huwelijk voor militairen” wordt Ignatius “Meynhart” genoemd.
In de huwelijksakte van zijn dochter Paulina staat hij als Mijnhart.
Ignatius was soldaat in het regiment van Onderwater, garnizoen te Zutphen.

In een Rooms-Katholiek doopboek uit 1790 is er sprake van een Catharina Sissel en Ignatius Meijnhardt bij de doop van Wilhelmina.
In de overlijdensakte van kleindochter Christina Pitronella tekent ze met “vrouw Mijnhart”.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Petronella Marja Meynhardt, geb. te Nijmegen op 6 jun 1771, volgt IIa.

2 .Johan Friedrich Meijnhart, ged. te Nijmegen op 27 mrt 1774 (getuigen: Johan Hendr. Zeller en Friedrich Christina Poolheim).

(In de doopakte staat Johann Fridrik Meijnhard).

3. Anna Margareta Meinhardt, ged. ev.luthers te Nijmegen op 4 aug 1776.

4. Johan Frederik, geb. te Nijmegen op 7 apr 1779, ovl. te Valburg op 11 mrt 1857, volgt IIb.

5. Jeanne, geb. te Heusden op 13 apr 1785, ovl. te ‘s‑Hertogenbosch op 1 mrt 1850, volgt IIc.

6. Paulina Mijnhart, geb. te Heusden op 18 jun 1788, ovl. te Oss op 25 feb 1844, volgt IId.

7. Wilhelma, ged. Rooms Katholiek te Heusden op 28 nov 1790, ovl. te Heusden op 14 nov 1833, volgt IIe.

Generatie II

IIa. Petronella Marja Meynhardt, dr. van Ignatius Meijnhardt (I) (gegageerd soldaat) en Christina Charlotte Seller, geb. te Nijmegen op 6 jun 1771 (Geen bewijs, is wel de doopdatum), ged. ev.luthers te Nijmegen op 6 jun 1771, tr. (1) met Frederik Beyer, huzaar, ovl. te Zutphen op 21 nov 1809.

(In de huwelijksakte van haar dochter Maria Beijer wordt zij Petronella Maria Mijnhert genoemd. In de doopakte heet zij Petronella Maria Meijnhard.
In het doopboek van 1800 van de Evang. Lutherse Gemeente van Leeuwarden (doop van zoon Adrianus) heet zij Petronella Maria Meinarts).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Christina Sophia Beijer, geb. te Heusden op 21 feb 1793, ovl. te Borculo op 29 feb 1880, volgt IIIa.

2. Francina Maria Beijer, geb. te Arnhem circa 1798, dienstmeid, ovl. te Delft op 19 dec 1869 (akte nr. 685), tr. te Maastricht op 23 mrt 1820 met Hendrik Albers, zn. van Frederik Albers (pontonnier) en Grada Jacoba Hijmans, geb. te Zutphen op 1 aug 1800, ovl. te Delft op 29 apr 1888 (akte nr. 235).

3. Adrianus, ged. te Leeuwarden op 26 jan 1800.

Petronella Marja Meynhardt, tr. (2) te Maastricht op 19 nov 1818 met Jan Cornelissen Coenders (in de overlijdensakte van zijn 1ste echtgenote Koenders genoemd), zn. van Coenderd Cornelissen en Adriana Janssen, geb. te Wageningen op 25 dec 1773, sergeant bij de Koloniale Werving, ovl. te Wageningen op 18 mrt 1845.

Jan Cornelissen Coenders (in de overlijdensakte van zijn 1ste echtgenote Koenders genoemd), zn. van Coenderd Cornelissen en Adriana Janssen, kerk.huw. (1) te Wageningen op 19 mei 1805 met Catharina Aberson, geb. te Steenderen circa 1775, ovl. te Wageningen op 6 jan 1817 Registratiedatum: 07-01-1817 (akte nr. 3).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Adrianus Cornelissen, geb. te Wageningen op 29 jan 1807, schaapherder, ovl. te Wageningen op 30 aug 1862.

IIb. Johan Frederik (Voornamen ook geschreven gezien als Johan Frederck. In de geboorteakte van zoon Otto wordt hij Frederik genoemd) Meijnhardt (In de doopakte van dochter Christina geschreven als Meijnhart. In de overlijdensakte van zijn 1ste echtgenote Meijnhard genoemd), zn. van Ignatius Meijnhardt (I) (gegageerd soldaat) en Christina Charlotte Seller, geb. te Nijmegen op 7 apr 1779 Als woonplaats staat genoterd Valburg, ged. Luthers Zijn 1ste twee kinderen zijn gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde gemeente te Nijmegen op 10 apr 1779 (In het doopregister staat Johann Fredrik), kleermaker, ovl. te Valburg op 11 mrt 1857 (In het overlijdensregister van Valburg komt voor Johan Frederik Meijnhardt, overleden op 24 dec. 1857 (aktenr. 67)), tr. (1) te Herveld op 30 apr 1809 met Johanna Lamers, dr. van Lamert Arisen en Cornelia Swaan, geb. te Heteren op 11 mrt 1778, ovl. te Elst op 1 mei 1812 (om 20:00 uur) Aangiftedatum: 03-05-1812 (akte nr. 10) (getuigen: Breunis Breunisse (landbouwer en Hendrik Ruwens (tabaksplanter)).

(In de huwelijksakte van zijn dochter Johanna staat hij vermeld als Mijnhardt.
In de huwelijksakte van zijn dochter Christina staat hij vermeld als Frederik Meinhart.
In de huwelijksakte van zijn zoon Frederik staat hij vermeld als Frederik Meijnhardt).

:Johan Frederik Meijnhardt en Johanna Lamers:

(Op 14 april wordt aangegeven dat er een voorgenomen huwelijk is. Op 16, 23 en 30 april is het 1ste, 2de en 3de gebod. Op 30 april wordt dan door de predikant het huwelijk voltrokken, waarna op 14 mei daarvan een certicaat wordt afgegeven).

Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Christina, geb. te Valburg op 24 jan 1810, ged. te Valburg (Valburg en Homoet) op 28 jan 1810 (getuige: Ida Lamers).

2. Cornelia (In het doopboek als Meijnhart geschreven), geb. te Valburg op 17 feb 1811, ged. Nederduits-gereformeerd te Valburg (Valburg en Homoet) op 24 feb 1811 (getuige: Ida Lamers).

(Twee dochters met dezelfde naam in 1 jaar. Nader onderzoek gewenst).

3. Cornelia, geb. te Valburg op 12 nov 1811, Nederduits-gereformeerd, ovl. te Valburg op 9 dec 1839 (Overleden op 9 december ’s morgens om zes uur Cornelia Meijnhardt, zonder beroep, ongehuwde dochter van Johan Frederik Meijnhardt en van Johanna Lamers, overleden oud acht en twintig jaren, geboren te Valburg, in het huis L A no.1 Registratiedatum: 10-12-1839 (akte nr. 59)) (getuigen: Frederik Meijnhart (kleermaker) (de vader) en Gerrit Jan Vink (tabaksplanter)). (ongehuwd).

Johan Frederik (Voornamen ook geschreven gezien als Johan Frederck. In de geboorteakte van zoon Otto wordt hij Frederik genoemd) Meijnhardt (In de doopakte van dochter Christina geschreven als Meijnhart. In de overlijdensakte van zijn 1ste echtgenote Meijnhard genoemd), tr. (2) te Valburg op 9 mei 1818 (aktenr. 13) (getuigen: Willem Cornelissen, Hendrik Jansen, B. Bremese (?) en Hendrik Troost) met Maria Klein, dr. van Ot Klein en Peterke de Bruin, geb. te Herveld op 9 sep 1789, ged. Hervormd op 12 apr 1789 (Data geboorte en doop zijn met elkaar in tegenspraak.!!), dienstmaagd, ovl. te Valburg op 30 sep 1852 (om 15:00 uur) Registratiedatum: 02-10-1852 (akte nr. 63) (getuigen: Hendrik van Voorst (arbeider) en Willem Meeusen (tapper)). (Waarschijnlijk voor haar huwelijk wonende te Slijk-Ewijk.
Bij het huwelijk van dochter Johanna verklaarde zij niet te kunnen schrijven).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Johanna Mijnhardt, geb. te Valburg op 15 dec 1818, ovl. te Elst op 24 dec 1868, volgt IIIb.

2. Otto Mijnhart, geb. te Valburg op 26 jan 1822, ovl. te Elst op 30 aug 1896, volgt IIIc.

3. Christina Meinhart, geb. te Valburg op 9 jun 1824, ovl. te Elst op 26 okt 1860, volgt IIId.

4. Petronella, geb. te Valburg op 18 sep 1826, ovl. te Valburg op 1 jul 1908, volgt IIIe.

5. Bernardus, geb. te Valburg op 20 apr 1829, ovl. te Elst op 9 feb 1913, volgt IIIf.

6. Jan, geb. te Valburg op 4 aug 1831, ovl. te Baarn op 28 apr 1923, volgt IIIg.

7. Frederik, geb. te Valburg op 6 okt 1835, ovl. te Elst op 17 jun 1883, volgt IIIh.

IIc. Jeanne (In de trouwakte van haar zoon Johannes wordt zij Joanna genoemd. In de geboorteakte van dochter Helena wordt zij Johanna genoemd. Om het nog gecompliceerder te maken: In de trouwakte van haar dochter Maria Lucia staat zij als Johanna Christina Mijnhardt. Deze laatste naam wordt ook in de kerkelijke huwelijksakte gebruikt) Meijnhardt (In de trouwakte van Henrica heet ze Mijnhart. In de doopakte van zoon Gerardus heet ze Meijnart), dr. van Ignatius Meijnhardt (I) (gegageerd soldaat) en Christina Charlotte Seller, geb. te Heusden op 13 apr 1785, ovl. te ‘s‑Hertogenbosch op 1 mrt 1850 Aangiftedatum: 02-03-1850 (akte nr. 112), tr. (1) met Jacobus de Vries.

(De naam is gevonden in een huwelijksakte die gesteld is in het Frans. Jeanne wordt hier genoemd “Meijnhaardt”. De naam Meijnhaardt wordt ook gebruikt in de overlijdensakte van dochter Helena. Verschillende keren wordt zij Johanna Christina Mijnhart genoemd. Zo is zij o.a. getuige op 15-05-1802 bij de doop van Johannes Schoenmaekers te Heusden).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Gerardus, ged. Rooms Katholiek te Heusden op 21 sep 1809 (Bron: R.K.-doopboek 1789-1810, 21-09-1809 registratienr. 2) (getuigen: Gerardus de Roij en Nicola Stalp).

Jeanne (In de trouwakte van haar zoon Johannes wordt zij Joanna genoemd. In de geboorteakte van dochter Helena wordt zij Johanna genoemd. Om het nog gecompliceerder te maken: In de trouwakte van haar dochter Maria Lucia staat zij als Johanna Christina Mijnhardt. Deze laatste naam wordt ook in de kerkelijke huwelijksakte gebruikt) Meijnhardt (In de trouwakte van Henrica heet ze Mijnhart. In de doopakte van zoon Gerardus heet ze Meijnart), tr. (2) te Vlijmen Gemeente Vlijmen en Engelen. Département des Bouches du Rhin op 3 aug 1813 Tijd: 11 uur. (akte nr.16), kerk.huw. te Vlijmen op 3 aug 1813 (getuigen: Adriana Pullus en Johanna Maria Pullus) met Jean (Hij ondertekent zijn trouwakte met Jan Tamson. In de trouwakte van zijn zoon Johannes wordt hij Johannes genoemd. In het trouwboek van de RK-kerk te Vlijmen wordt hij Johannes Henrici genoemd) Tamson, zn. van Henri Tamson en Gertrude de Groot, geb. te Vlijmen op 16 jul 1793, korporaal.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Henrica, geb. te Vlijmen circa 1814, ged. Rooms Katholiek te Vlijmen op 16 feb 1814 (getuige: Gertrudis Tamson), ovl. te Vlijmen op 13 mei 1883 Registratiedatum: 28-09-1883 (akte nr. 76). Extract overlijden uit de gemeente Mechelen, tr. te Vlissingen op 23 jul 1834 (akte nr. 59) met Johannes Gerardus Vincent, geb. te Leiderdorp in de huwelijksakte staat Leijderdorp circa 1800, schoenmaker.

2. Johannes Hendrikus Ook wel als Hendricus gespeld, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 3 nov 1820, ovl. te ‘s‑Hertogenbosch op 10 jul 1903, tr. te ‘s‑Hertogenbosch op 2 aug 1845 (akte nr.89) met Wilhelmina Helena Gaemers, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 4 jul 1820.

3. Helena, geb. te Breda op 18 dec 1818 Registratiedatm: 21-12-1818 (aktenr. 392), ovl. te ‘s‑Hertogenbosch op 17 jul 1820 (akte nr. 336).

4. Helena Pouwlina, geb. te Hellevoetsluis op 13 okt 1822 Registratiedatum: 13-10-1822 (akte nr. 50).

5. Maria Lucia, geb. te Hellevoetsluis op 4 okt 1824 Registratiedatum: 4- 10-1824 (akte nr. 80), tr. te ‘s‑Hertogenbosch op 9 mei 1846 (akte nr. 41) met Cornelis Gaemers, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 19 dec 1817.

IId. Paulina (Volgens de overlijdensakte Pauliena) Mijnhart (In doopacte staat Meijnhart. In de overlijdensakte Mijnhardt), dr. van Ignatius Meijnhardt (I) (gegageerd soldaat) en Christina Charlotte Seller, geb. te Heusden op 18 jun 1788, ged. te Heusden op 18 jun 1788 (getuigen: Paulus Mijnaerts en Paulina Mijnaerts), doopgetuige van haar dochter Joanna Christina (Antje) Meijnhart (IIIi) te Heusden op 19 apr 1808, ovl. te Oss op 25 feb 1844 Registratiedatum: 25-02-1844 (akte nr. 24), relatie (1) met David Roer.

In de huwelijksakte van haar dochter Joanna Christina staat Paulina Mijnhart als Meijnhart.
In diezelfde huwelijksakte staat als vader van Joanna Christina : NN.
In de overlijdensakte van haar dochter staat Paulina vermeld als Paulina Mijnhard.

Uit deze relatie een dochter:

1. Joanna Christina (Antje) Meijnhart, geb. te Heusden op 19 apr 1808, ovl. te Monster op 3 jan 1852, volgt IIIi.

Paulina (Volgens de overlijdensakte Pauliena) Mijnhart (In doopakte staat Meijnhart. In de overlijdensakte Mijnhardt), tr. (2) te Heusden op 30 nov 1825 (akte nr.9) met Gerardus Antonius van Raaij, zn. van Jacobus van Raaij en Elisabetha Bruggen, geb. te Nijmegen op 14 okt 1798, ovl. te Oss op 29 jul 1880 (akte nr. 109)

Gerardus Antonius van Raaij, zn. van Jacobus van Raaij en Elisabetha Bruggen, tr. (2) te Oss op 24 mei 1844 (akte nr.14) met Joanna Coenen, geb. te Zeeland op 6 jul 1800, ovl. te Oss op 6 sep 1876 (akte nr. 77).

IIe. Wilhelma Wilhelmijna genoemd in de overlijdensakte van zoon Fredric Meijnhardt, dr. van Ignatius Meijnhardt (I) (gegageerd soldaat) en Christina Charlotte Seller, ged. Rooms Katholiek te Heusden op 28 nov 1790 (getuigen: Wilhelma van Riel en Wilhelmus Meijnhardt), ovl. te Heusden op 14 nov 1833 om 21:00 uur. Aangiftedatum: 15-11-1833 (akte nr. 34) (getuigen: Johannes Simon Hoefsmit (sergeant-majoor) en Justus Gouda (mandemaker)), (In de overlijdensakte Wilhelmina Mijnhart genoemd.
In de bron staat: “zijnde ongetrouwd”).

2 kinderen:

1. Fredric Meijnhardt, geb. vermoedelijk jul 1812, ovl. te Heusden op 8 sep 1812 Om 11:00 uur ten huize van de grootmoeder. Alleen de ambtenaar ondertekent. Aangiftedatum: 09-09-1812 (akte nr. 70) (getuigen: Abraham en Antonie van Drongelen). Akte staat in de Franse taal.

2. Christina Pitronella Mijnhart, geb. te Heusden op 27 feb 1815 (Volgens de overlijdensakte 2 dagen oud geworden), ovl. te Heusden op 1 mrt 1815 (akte nr. 7) (getuigen: Christina Seller, weduwe van Ignatius Mijnhart (de oma dus) en Johannes Cornelis Didler (kleermaker)).

Generatie III

IIIa. Christina Sophia Beijer, dr. van Frederik Beyer (huzaar) en Petronella Marja Meynhardt (IIa), geb. te Heusden op 21 feb 1793, dienstmeid, ovl. te Borculo op 29 feb 1880 (akte nr. 17), tr. te Zutphen op 24 jun 1812 (akte nr.35) met Jan Everhard Gielink, zn. van Jan Gielink en Catharina Ceupers, geb. te Winterswijk op 29 jul 1786, logementhouder, kleermaker, koopman, ovl. te Aalten op 29 dec 1861 (29-02-1861???) Aangiftedatum: 30-12-1861 (akte nr.163). (In andere bronnen wordt hij Gelink of Geelink genoemd).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Jan Gelink, geb. te Borculo op 19 dec 1812 (om 24:00 uur) Registratiedatum: 20-12-1812 (akte nr. 31) (getuigen: Evert Waanders (werkbaas) en Engbert Tilvos), veearts, ovl. te Borculo op 8 mei 1881 (om 18:00 uur) Registratiedatum: 10-05-1881 (akte nr. 35) (getuigen: Leon Hobstein (koopman) en GarritJan Sprokkereet (?) (vrachtrijder)), tr. te Borculo op 12 aug 1848 met Hendrika Stevens.

2. Carolina Frederica (In overlijdensakte Carolina Fredrika genoemd) Gelink (In de geboorteakte Geelink genoemd), geb. te Borculo op 17 jan 1815 (om 19:00 uur) Registratiedatum: 19-01-1815 (akte nr. 2) (getuigen: Dan Hasselink (timmerman) en Garret Engbart Smijes (landbouwer)), ovl. te Winterswijk op 24 jan 1865 (om 10:00 uur) Registratiedatum: 25-01-1865 (akte nr. 13) (getuigen: Berend Hendrik Nijenhuis (gemeentebode) en Gerrit Jan Schieveen (schilder)), tr. te Borculo op 16 okt 1841 (akte nr. 17) met Gerrit Hendrik (Bij de doop Garret Hendrik genoemd) Evers, geb. te Winterswijk op 11 sep 1810, ged. te Winterswijk op 16 sep 1810, wever, fabriekbediende, ovl. te Aalten op 28 sep 1856 Registratiedatum: 29-09-1856 (akte nr. 81).

3. Karel Frederik Gelink, geb. te Borculo op 23 dec 1816, kramer, fourier infanterie, ovl. te Borculo op 27 nov 1853 Aangiftedatum: 28-11-1853 (akte nr.101), tr. te Arnhem op 14 apr 1841 (akte nr.19) met Johanna Grada Bosman, geb. te Doesburg circa 1822.

4. Aleida Catharina Gelink, geb. te Borculo op 10 feb 1819 (om 23:00 uur) Registratiedatum: 11-02-1919 (akte nr. 11) (getuigen: Derk Hesselink (landbouwer) en Garrit Engbert (landbouwer)), ovl. te ‘s‑Gravenhage op 10 jul 1893 (om 08:00 uur) Registratiedatum: 11-07- 1893 (akte nr. 1883) (getuigen: Hendrikus Zoons (kleermaker) en Engelbertus Heilbron), tr. te Borculo op 17 dec 1853 (akte nr. 29) met Willem Miete, geb. te ‘s‑Gravenhage in 1821, kleermaker, ovl. te ‘s‑Gravenhage op 10 mei 1897 Registratiedatum: 11-05-1897 (akte nr. 1183).

5. Johanna Elisabeth Gelink, geb. te Borculo op 19 jan 1821 Registratiedatum: 20-01-1821 (akte nr. 9), ovl. te Borculo op 7 mrt 1825 (akte nr. 12).

6. Christina Sophia Gelink (In de geboorteakte Geelink genoemd), geb. te Borculo op 16 jul 1823 Registratiedatum: 17-07-1823 (akte nr. 73), tr. te Borculo op 21 okt 1846 (akte nr. 25) met Christian Friedrich Carl Gottlieb Moriz von Stocmeijer, geb. circa 1813.

7. Johannes Everhardus Engelbertus Gelink, geb. te Borculo op 31 jul 1829, ovl. te ‘s‑Hertogenbosch op 28 nov 1873 Registratiedatum: 29-11-1873 (akte nr. 655), tr. te ‘s‑Hertogenbosch op 4 sep 1858 (akte nr.122) met Antonia Maria Spuls, dr. van Gijsbertus Matheus Spuls en Elisabeth van Welij, geb. te ‘s‑Hertogenbosch op 11 jun 1833, ovl. te Maastricht op 12 dec 1878 Aangiftedatum: 13-12-1878 (akte nr.868).

8. Marines Wilhelmus Gerhardus Gelink, geb. te Borculo op 18 jul 1831 Registratiedatum: 20-07-1831 (akte nr. 75).

9. Johanna Elisabeth Gelink, geb. te Borculo op 6 okt 1833 Registratiedatum: 07-10-1833 (akte nr. 98), ovl. te Aalten op 27 mrt 1866 Aangiftedatum: 28-03-1866 (akte nr.74), tr. te Borculo op 14 dec 1854 (akte nr.27) met Gerrit Cornelis Setteur, geb. te Utrecht op 8 feb 1818, belastingambtenaar, ovl. te Delft op 20 jul 1886.

IIIb. Johanna Mijnhardt (In de huwelijksakte van haar zoon Frederik komt ze voor als Meinhardt. In de overlijdensakte van haar zoon Bernardus komt ze voor als Mijnhart, evenals bij het huwelijk van haar dochter Maria. In de geboorteakte van haar zoon Aalbert komt ze voor als Meijnhardt), dr. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 15 dec 1818 (om 08:00 uur) (akte nr. 85) (getuigen: Jan Krijnen (tabaksplanter) en Otto Jansen (kuiper)), ovl. te Elst op 24 dec 1868 (om 14:00 uur) Aangiftedatum: 28-12-1868 (akte nr.100) (getuigen: Arien Gerritsen (arbeider) en Lambertus Hartjes (arbeider)), tr. te Valburg op 10 dec 1846 (akte nr.15) (getuigen: Rut Klein (tabaksplanter), Hendrik Hanhart (barman), Otto Mijnhardt (arbeider) (broer van de bruid) en Johannes Hauter (veldwachter)) met Arien Gerritsen, zn. van Aalbert Gerritsen (arbeider) en Maria van Ralen, geb. te Elst op 4 feb 1822, arbeider, ovl. te Elst op 8 jul 1893 (akte nr.66).

Bij zijn huwelijk verklaarde Ariën niet te kunnen schrijven.

(Bij haar huwelijk verklaarde Johanna niet te kunnen schrijven).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Maria, geb. te Valburg op 9 apr 1847, ovl. te Elst op 25 aug 1896, volgt IVa.

2. Frederik, geb. te Elst op 5 aug 1851 Registratiedatum: 06-08-1851 (akte nr. 90), ovl. te Elst op 31 dec 1915 Aangiftedatum: 03-01-1916 (akte nr.1), tr. te Elst op 31 jul 1879 (akte nr.24) met Judith Cornelissen, dr. van Jan Derk Cornelissen (arbeider, tabaksplanter) en Maria Derkje Janssen (arbeidster), geb. te Valburg op 22 feb 1855 Registratiedatum: 24-02-1855 (akte nr. 24), ovl. te Elst op 13 mrt 1923 Aangiftedatum: 14-03-1923 (akte nr.22).

3. Cornelia, geb. te Elst circa 1855, ovl. te Elst op 13 mei 1861 Aangiftedatum: 14-05-1861 (akte nr.39).

4. Aalbert, geb. te Elst op 11 sep 1857 (Om 19:00 uur) Registratiedatum: 12-09-1857 (akte nr. 92) (getuigen: Jan Lichtenberg (zadelmaker) en Cornelis Gerritsen (arbeider)), ovl. te Arnhem op 4 jan 1933 Aangiftedatum: 04-01-1933 (akte nr.15), tr. te Gorssel op 4 okt 1879 (akte nr.27) met Gerritdina Johanna Jansen, dr. van Willem Derk Jansen (kledermaker) en Gerritjen Meijer (dienstmeid), geb. te Gorssel op 30 jan 1859.

In de overlijdensakte van haar man wordt ze Gerdina genoemd.

5. Bernardus, geb. te Elst op 24 dec 1861 (om 02:00 uur) (akte nr. 150) (getuigen: Antonie Teunissen (schoenmaker) en Peter van der Kieft (bode)), arbeider, ovl. te Arnhem op 20 aug 1945 Aangiftedatum: 23-08-1945 (akte nr.1371), tr. te Bemmel op 31 okt 1884 (akte nr.34) met Johanna Verheijen, geb. te Ressen op 2 feb 1861, ovl. te Baarn op 2 jun 1945 Aangiftedatum: 12-10-1945 te Arnhem (akte nr.1736).

IIIc. Otto Mijnhart (Bij de aangifte van zijn doodgeboren zoon tekent hij met Meinhart), zn. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 26 jan 1822 (om 23:30 uur) Aangiftedatum: 29-01-1822 (akte nr. 7) (getuige: Vader doet aangifte), boerenknecht, herenkoetsier, arbeider, woonde Vinckstede Elst, ovl. te Elst op 30 aug 1896 (om 15:30 uur) Registratiedatum: 31-08-1896 (akte nr. 81) (getuigen: Jan Meinhart (spoorwegarbeider) en Pieter van Olden), tr. te Elst op 11 nov 1854 (akte nr.42) (getuigen: Bernardus Mijnhart (boerenknecht), Jan van Kleef (arbeider), Christenno van Kleef (boerenknecht) en Frans van Welij (tabaksplanter)) met Gerharda (Grada) In veel aktes gewoon Grada genoemd van Kleef, dr. van Jan van Kleef (arbeider) en Maria Janssen, geb. te Elst op 16 sep 1824 Registratiedatum: 17-09-1824 (akte nr. 82), ovl. te Valburg op 12 jan 1872.

(In de geboorteakte en de overlijdensakte: Otto Meinhart.
In de overlijdensakte van zijn zoon Frederik staat hij genoemd als Mijnhardt.
Als hij zijn kleindochter Grada Petronella aangeeft staat in de geboorteakte als Mijnhardt).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Maria, geb. te Elst op 2 apr 1852, ovl. te Elst op 14 feb 1917, volgt IVb.

2. N.N. Staat in gegevens als Meinhart, geb. te Elst op 17 sep 1855 (doodgeb.), ovl. te Elst op 17 sep 1855 (om 23: 00 uur) Registratiedatum: 18-09-1855 (akte nr. 55) (getuigen: Otto Meinhart (vader) en Diederich Herman Hamel).

3. Frederik Mijnhardt, geb. te Valburg op 14 feb 1861, ovl. te Arnhem op 4 sep 1902, volgt IVc.

4. Jan, geb. te Valburg op 14 sep 1862, ovl. te Nijmegen op 11 mei 1939, volgt IVd.

5. Bernardus, geb. te Herveld op 14 apr 1864 Registratiedatum 16-04- 1864 (akte nr. 39), ovl. te Herveld op 6 jul 1869 (om 20:00 uur) Registratiedaum: 08-07-1869 (akte nr. 49) (getuigen: Otto Mijnhart (vader) en Willem Rutjes (tabaksplanter)).

6. Johannes, geb. te Valburg op 12 apr 1866, ovl. te Arnhem op 28 jan 1908, volgt IVe.

7. Cornelis, geb. te Herveld op 8 mei 1869, ovl. te Arnhem op 25 apr 1936, volgt IVf.

IIId. Christina Meinhart (In de overlijdensakte geschreven als Meijnhart. In de trouwakte van zoon Cornelis geschreven als Meinhard), dr. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 9 jun 1824 (om 17:30 uur) Registratiedatum: 10-06-1824 (akte nr. 69) (getuigen: Vader doet aangifte. Verder Willem Janssen en Jacomon van Harmelen (?) (veldwachter)), dienstmeid, ovl. te Elst op 26 okt 1860 (om 14:00 uur) (akte nr.74) (getuigen: Teunis Ockerts (molenaar) en Philippus Harmsen (brievenbesteller)), tr. te Elst op 7 aug 1847 (akte nr.20) (getuigen: Abraham Lazarus (tuinman), Evert Wolfers (?) (radmaker), Jan Migchels (kuiper) en Cornelis Gerritsen) met Gerrit van Binsbergen, zn. van Hendrik Peter van Binsbergen en Anna Maria Elemans (huisseling), geb. te Elst op 29 jan 1811, tuinman, tabaksplanter, ovl. te Elst op 22 nov 1862 Aangiftedatum: 24-11-1862 (akte nr.98).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Cornelis, geb. te Elst op 8 feb 1848, ovl. te Elst op 11 apr 1920, volgt IVg.

2. Peter, geb. te Elst op 3 aug 1849 (om 03:00 uur) (akte nr. 72) (getuigen: Jan Hofs (smidsknecht) en Jan Michgels (kuipersknecht)), ovl. te Elst op 2 jan 1858 Aangiftedatum: 04-01-1858 (akte nr.1).

3. Maria, geb. te Elst op 5 feb 1851, ovl. te Elst op 9 apr 1920, volgt IVh.

4. Christina, geb. te Elst circa 1853, ovl. te Elst op 30 jan 1858 Aangiftedatum: 01-02-1858 (akte nr.11).

5. N.N, geb. te Elst op 29 apr 1854 (om 03:00 uur) (doodgeb.), ovl. te Elst op 29 apr 1854 (akte nr.40) (getuigen: Gerrit van Binsbergen (tuinder) (de vader) en Jacob Tap (arbeider)).

6. Dirk, geb. te Elst op 10 mei 1855 (om 12:00 uur) Registratiedatm: 11- 05-1855 (akte nr. 52) (getuigen: Antonie Teunissen (schoonmaker) en Hendrik Tap (tabaksplanter)), kuiper, ovl. te Elst op 13 jun 1887 (om 19:00 uur) Aangiftedatum: 14-06-1887 (akte nr.55) (getuigen: Hendrik Brouwer (arbeider) en Wilhelmus Westerveld (klerk)). ongehuwd.

7. Willem, geb. te Elst circa 1857, kuiper, ovl. te Elst op 18 mrt 1882 Aangiftedatum: 20-03-1882 (akte nr.26).

8. Christina, geb. te Elst op 29 dec 1858 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 31-12-1858 (akte nr. 125) (getuigen: Hendrik Peter van Binsbergen (kuiper) en Jacobus Rekken (metselaarsknecht)), ovl. te Elst op 15 jun 1865 Aangiftedatum: 16-06-1865 (akte nr.44).

9. Peter, geb. te Elst op 22 sep 1860 (om 05:00 uur) Registratiedatum: 24-09-1860 (akte nr. 98) (getuigen: Antonie Teunissen (schoenmaker) en Derk Wolters (kuiper)), ovl. te Elst op 2 okt 1866 Aangiftedatum: 03- 10-1866 (akte nr.107).

IIIe. Petronella Meijnhardt, dr. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 18 sep 1826 (om 15:00 uur) Registratiedatum: 19-09-1826 (akte nr. 78) (getuigen: Steven Hanhart (voerman) en Hendrik Troost), ovl. te Valburg op 1 jul 1908 (om 23:00 uur) Registratiedatum: 02-07-1908 (akte nr. 42) (getuigen: Cornelis Jacob Vink en Jan Willem Ederveen), tr. te Valburg op 25 jun 1857 (akte nr.16) (getuige: Willem van de Vooren (broer van de bruidegom), Willem Meinsen, Wilhelmus Hanhart, Petrus Faber) met Jan van de Vooren, zn. van Willem van de Vooren (timmerman,wagenmaker) en Hendrika de Canselaar (naaister), geb. te Opheusden op 20 feb 1830, arbeider, ovl. te Valburg op 12 feb 1905 Aangiftedatum: 13-02-1905 (akte nr. 8743).

In de huwelijksakte van haar zoon Johannes van de Vooren wordt zij vermeld als Petronella Mijnhardt.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Willem, geb. te Valburg circa 1857, ovl. te Drie (gemeente Heteren) op 26 okt 1930 Aangiftedatum: 27-10-1930 (akte nr.25), tr. te Elst op 27 mei 1886 (akte nr.28) met Adriana Berndina Derksen, dr. van Steven Derksen (arbeider) en Berndina Vermeer (dienstmeid), geb. te Elst circa 1863.

2. NN, geb. te Valburg op 8 mei 1859 (doodgeb.), ovl. te Valburg op 8 mei 1859 Aangiftedatum: 10-05-1859 (registratienr. 2933).

3. Frederik, geb. te Valburg in 1861, ovl. te Arnhem op 1 mei 1932, volgt IVi.

4. Hendrik, geb. te Valburg op 15 sep 1865, ovl. te Arnhem op 15 feb 1944, volgt IVj.

5. Christiaan, geb. te Valburg op 19 jul 1868 Registratiedatum: 21-07- 1868 (akte nr. 78), ovl. te Valburg op 11 apr 1886 Aangiftedatum: 13- 04-1886 (akte nr. 2931).

6. Johannes, geb. te Valburg circa 1870, volgt IVk.

IIIf. Bernardus Meijnhardt, zn. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 20 apr 1829 (om 23:00 uur) Registratiedatum: 21-04-1829 (akte nr. 49) (getuigen: Steven Heinhart (voerman) en Salomon van Harmelen (veldwachter)), landbouwer/boerenknecht, ovl. te Elst op 9 feb 1913 Aangiftedatum: 10-02-1913 (akte nr.13), tr. te Elst op 30 apr 1863 (akte nr.8) (getuigen: Theodorus van Baal, Riehardus (?) Rikken, Hermanus Reintjes en Theodorus Petrus Gerhardus Wels) met Johanna Theodora Janssen, dr. van Derk Janssen (arbeider) en Adriana Stoll (dienstmeid), geb. te Elst circa 1831, ovl. te Elst op 21 jun 1898 Aangiftedatum: 22-06-1898 (akte nr.42).

In aktes ook gevonden als Bernardus Meinhart.
In de huwelijksakte van zijn dochter Willemina staat Bernardus vermeld als Mijnhardt.
In de huwelijksakte van zijn dochter Adriana staat Bernardus vermeld als Meijnhard.
In de huwelijksakte van dochter Adriana verklaart Bernardus niet te kunnen schrijven.

In de huwelijksakte van dochter Adriana verklaart zij niet te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Dirkje Meijnhard, geb. te Elst op 9 feb 1864, ovl. te Ede op 17 feb 1941, volgt IVl.

2. Maria, geb. te Elst op 23 sep 1865, ovl. te Renkum op 23 dec 1927, volgt IVm.

3. Adriana Meijnhard, geb. te Elst op 7 sep 1867, ovl. te Elst op 22 mei 1897, volgt IVn.

4. Christina Johanna, geb. te Elst op 17 okt 1869, ovl. te Oosterbeek op 12 jan 1929, volgt IVo.

5. Hendrika, geb. te Elst op 16 nov 1872, ovl. te Haarlem op 12 aug 1953, volgt IVp.

6. Frederik, geb. te Elst op 16 nov 1872, ovl. te Elst vermoedelijk 21 dec 1967, volgt IVq.

7. Petronella, geb. te Elst op 24 nov 1875, ovl. te Elst vermoedelijk 18 dec 1968, volgt IVr.

8. Willemina, geb. te Elst op 22 sep 1878, ovl. te Elst vermoedelijk 20 jan 1958, volgt IVs.

IIIg. Jan Meijnhardt, zn. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 4 aug 1831 (om 03:00 uur) (akte nr. 52) (getuigen: Breunis Breunise (logementhouder) en Salomon van Harmelen (veldwachter)), metselaar, opperman, ovl. te Baarn op 28 apr 1923 (om 19:00 uur) Aangiftedatum: 30-04-1923 (akte nr.70) (getuigen: Willem Frederik Daniëls (begrafenisondernemer) en Arie Stijn (conciërge)), begr. te Baarn op 2 mei 1923, tr. (1) te Amersfoort op 7 jun 1865 (akte nr.28) met Aaltje (In geboorteakte van zoon Albert wordt ze Alida genoemd) Gaasbeek, dr. van Aalbertus Gaasbeek (boerenknecht, arbeider, daggelder) en Hendrikje (Heintje) van de Goor (dienstmeid), geb. te Woudenberg op 9 jan 1836 Aangiftedatum: 09-01-1836 (akte nr.3), ovl. te Utrecht op 19 nov 1875 Aangiftedatum: 20-11-1875 (akte nr.1695).

Jan Meijnhardt en Aaltje Gaasbeek:

(In de huwelijksakte staat vermeld dat A, F en M werden erkend).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Albert, geb. te Scherpenzeel op 5 apr 1860 (om 01:00 uur) (akte nr. 13) (Gerrit Gerrits verklaart bij de bevalling aanwezig geweest te zijn en doet aangifte. In de kantlijn van de geboorteakte staat dat hij bij het huwelijk van moeder met Jan Meijnhardt wordt erkend) (getuigen: Cornelis Boekhout (timmerman) en Dirk Methorst (veldwachter)), ged. te Scherpenzeel op 17 jun 1860, ovl. te Magelang [Indonesië] (Kedoe) op 20 okt 1904, tr. te Magelang [Indonesië] (Kedoe) op 21 mei 1902 met Aaltje (alias Katenem, een inlandse christenvrouw).

(Geboren als Albert Gaasbeek).

2. Frederik Gaasbeek/Meijnhardt, geb. te Amersfoort op 21 mrt 1862, ovl. te Amsterdam op 7 mei 1925, volgt IVt.

3. Maria (Johanna), geb. te Amersfoort op 20 okt 1864, ovl. te Nijmegen op 22 nov 1953, volgt IVu.

4. Hendrika, geb. te Amersfoort op 4 sep 1867 (om 11:30 uur) Aangiftedatum: 05-09-1867 (akte nr.306) (getuigen: Albertus van Naarden en Petrus Vriends), ovl. te Amersfoort op 1 aug 1868.

5. Johanna Hendrika, geb. te Amersfoort op 1 aug 1869 Aangiftedatum: 03-08-1869 (akte nr.228), ovl. te Amersfoort op 28 okt 1871 Aangiftedatum: 28-10-1871 (akte nr. 432).

6. Jan, geb. te Amersfoort op 30 okt 1873, ovl. te Ede op 22 sep 1954, volgt IVv.

Jan Meijnhardt, tr. (2) te Baarn op 20 mrt 1885 (akte nr.6) (getuigen: Dirk Burggraaf (gemeentesecretaris), Ernst Hoes (veldwachter), Pieter Heikamp (veldwachter) en Willem Heere (veldwachter)) met Geertruida Clasina de Graaf, dr. van Jan de Graaf (timmerman) en Clasina Adriana Jonkers (naaister), geb. te Amsterdam op 26 sep 1842, ovl. te Baarn op 29 jan 1921 (om 06:30 uur) Aangiftedatum: 31-01-1921 (akte nr.12) (getuigen: Johannes Hartog (aannemer) en Jan Smit (gemeentebode)).

IIIh. Frederik Meijnhardt, zn. van Johan Frederik Meijnhardt (IIb) (kleermaker) en Maria Klein (dienstmaagd), geb. te Valburg op 6 okt 1835 (laatste gegevens spreken over 03-10-1835. Bron moet nog onderzocht worden), kuiper, ovl. te Elst op 17 jun 1883 (om 05:30 uur) Aangiftedatum: 18-06-1883 (akte nr.53) (getuigen: Jacob Jansen en Wilhelmus Westerveld), tr. te Elst op 24 jan 1872 (aktenr. 3) (getuigen: Andries Klaassen en Willem Frederik Klaassen (broers van de bruid), Theodorus Boelhouwer en Frederik Heetveld) met Johanna Geertruida Klaassen, dr. van Willem Klaassen (tabaksplanter) en Geertruida Peters, geb. te Elst op 26 apr 1846 (om 07:00 uur) Aangiftedatum: 28-04-1846 (akte nr. 61) (getuigen: Matthias Kool (bakker) en Leendert van Balen (landbouwer)), huisvrouw, ovl. te Arnhem op 2 mei 1900 (om 12:00 uur) Aangiftedatum: 03-05-1900 (akte nr.462)) (getuigen: Wijnand Maessen (lijkbezorger) en Geurt Versteeg (gemeentebode)).

(In de huwelijksakte van zijn zoon Andries staat Frederik genoemd als Mijnhardt. Ook in de overlijdensakte van zijn echtgenote Johanna Geertruida Klaassen wordt de letter e in Mijnhardt weggelaten).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Willem Frederik, geb. te Dodewaard op 8 dec 1872, ovl. te Utrecht op 6 aug 1960, volgt IVw.

2. Theodorus, geb. te Dodewaard op 9 jul 1875, ovl. te Arnhem op 24 okt 1954, volgt IVx.

3. Andries Mijnhardt, geb. te Dodewaard op 5 dec 1878, ovl. op 15 feb 1973, volgt IVy.

4. Mina, geb. te Dodewaard op 5 dec 1878, ovl. te Arnhem op 19 apr 1912, volgt IVz.

5. Geertruida, geb. te Elst op 31 okt 1881, ovl. te Eindhoven op 29 jun 1967, volgt IVaa.

IIIi. Joanna Christina (Antje) (Johanna Catharina is de voornaam volgens de trouwakte van zoon Gerardus) Meijnhart (Roer), dr. van David Roer en Paulina Mijnhart (IId), geb. te Heusden op 19 apr 1808, ged. Rooms Katholiek te Heusden op 19 apr 1808 (Bron: Rooms Katholiek doopboek 1789-1810. David Roer is hier “padre ut de clara”. Joanna Christina wordt door de RK-kerk als onecht kind beschouwd) (getuigen: haar moeder Paulina Mijnhart (IId), oma, Henricus Heesbeen en Johanna Meijnhart), woonde Oude Zeestraat 175 Noordwijk‑Binnen, ovl. te Monster op 3 jan 1852 Aangiftedatum: 06-01-1852 (akte nr.1), tr. te ‘s‑Hertogenbosch op 10 jan 1835 (akte nr.8) met Huijbert In zijn overlijdensakte wordt hij Huijbregt genoemd Huijsman, zn. van Pieter Huijsman (daggelder) en Trijntje Noordervliet, geb. te Noordwijk op 18 jul 1803, Westeinder Voorstraat 55 Noordwijk, woonde Oude Zeestraat 175 Noordwijk‑Binnen, ovl. te Wateringen op 14 jul 1866 Registratiedatum: 15-07-1866 (akte nr. 78).

(In de trouwakte van zijn zoon Pieter staat hij vermeld als Hubertus Huisman).

(In het Historisch Archief Westland vinden we de volgende overlijdensakte:
Overledene: Antje Mijnhard.
Geboortedatum (19-04-1808 te Heusden) en partner (Hubertus Huisman) kloppen.
Is Antje soms de roepnaam?.
Vervolgens is er een doopakte die vermeldt dat geboren is Joanna Christina Roer, dochter van David Roer en Joanna Christina Meijnhart).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Gerardus Antonius Huisman, geb. te Oss op 3 jul 1835 Registratiedatum: 04-07-1835 (akte nr. 47), ovl. te Stompwijk op 19 jul 1885 Registratiedatum: 20-07-1885 (akte nr. 37), tr. te Stompwijk op 22 sep 1865 (akte nr.23) met Catharina van Bohemen, dr. van Paulus van Bohemen en Petronella Reewijk, geb. te Stompwijk circa 1841.

2. Pieter, geb. te Noordwijk op 12 feb 1843, ovl. te Wateringen op 18 feb 1897, volgt IVab.

Generatie IV

IVa. Maria Gerritsen, dr. van Arien Gerritsen (arbeider) en Johanna Mijnhardt (IIIb), geb. te Valburg op 9 apr 1847 Registratiedatum: 10-04-1847 (akte nr. 29), ovl. te Elst op 25 aug 1896 Aangiftedatum: 26-08-1896 (akte nr.80), tr. te Elst op 18 mrt 1875 (akte nr.11) met Janus In overlijdensakte Adrianus genoemd Vink, zn. van Petrus Vink (arbeider) en Hendrica Gerritsen, geb. te Andelst (gemeente Valburg) op 27 nov 1845 Registratiedatum: 29-11-1845 (akte nr. 107), landbouwer, ovl. te Elst op 6 jun 1913 Aangiftedatum: 07-06-1913 (akte nr.46).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Johannes Antonius, geb. te Elst circa 1871, fabrieksarbeider, ovl. te Ede op 4 mrt 1928 Aangiftedatum: 06-03-1928 (akte nr.71), tr. te Ede op 28 dec 1907 (akte nr.136) met Jantje Meurs, dr. van Roelof Meurs (landbouwer) en Dirkje van den Berg, geb. te Bennekom op 23 apr 1884 Registratiedatum: 24-04-1884 (akte 143).

2. Drika, geb. te Elst circa 1874, ovl. te Renkum op 24 okt 1939 Aangiftedatum: 25-10-1939 (akte nr.231), tr. te Elst op 27 apr 1905 (akte nr.12) met Jan van Welie, zn. van Andries van Welie (boerenknecht) en Maria Vink, geb. te Elst op 5 mrt 1878 (akte nr. 39), boerenarbeider, ovl. te Rhenen op 16 jul 1949 Registratiedatum: 18-07-1949 (akte nr. 68).

3. Petrus, geb. te Elst op 1 jun 1876 Registratiedatum: 02-06-1876 (akte nr. 79), landbouwer, ovl. te Nijmegen op 12 sep 1947 (akte datum is fout!), tr. te Elst op 21 mrt 1907 (akte nr.5) met Jannetje Esmeijer, dr. van Johannes Esmeijer (tabaksplanter, nachtwaker) en Aaltje de Graas (dienstbode), geb. te Elst op 17 jan 1885 (akte nr. 12).

4. Mina, geb. te Elst op 2 mrt 1879 Registratiedatum: 03-03-1879 (akte nr. 43), tr. te Elst op 10 jun 1909 (akte nr.29) met Arend Jan Losekoot, zn. van Arien Losekoot (boerenarbeider) en Arendina Geertruida Addink (dienstmeid), geb. te Bemmel op 12 dec 1873 Registratiedatum: 13-12-1873 (akte nr. 139).

5. Johanna, geb. te Elst op 9 mrt 1881 Registratiedatum: 10-03-1881 (akte nr. 41), tr. te Elst op 5 mrt 1903 (akte nr.5) met Jan Willem Gaasbeek, zn. van Cornelis Gaasbeek (tabaksplanter) en Maria van Welij, geb. te Elst op 22 jun 1880 Registratiedatum: 23-06-1880 (akte nr. 97), tabaksplanter.

IVb. Maria Mijnhart, dr. van Otto Mijnhart (IIIc) (boerenknecht, herenkoetsier, arbeider) en Gerharda (Grada) van Kleef, geb. te Elst op 2 apr 1852 Registratiedatum: 03-04-1852 (akte nr. 49), woonde Vinckstede Elst, ovl. te Elst op 14 feb 1917 (om 18:30 uur) Aangiftedatum: 15-02-1917 (akte nr.16) (getuigen: Johannes Hendrik Rudolph (metselaar) en Gerdinus Hendrikus de Kruijff (veldwachter)),

(Geboren als Maria van Kleef. Bij het huwelijk van moeder met Otto Mijnhart erkend en gewettigd).

4 dochters:

1. Grada Petronella Mijnhardt, geb. te Valburg op 14 nov 1873, ovl. te Ubbergen op 6 feb 1951, volgt Va.

2. Hendrika Mijnhart, geb. te Elst op 21 apr 1881, ovl. in 1976, volgt Vb.

3. Johanna Cornelia Mijnhart, geb. te Elst op 17 aug 1884, ovl. op 26 jan 1980, volgt Vc.

4. Maria Mijnhart, geb. te Elst op 6 dec 1891 (om 11:00 uur) Registratiedatum: 07-12-1891 (akte nr. 186) (getuigen: Ariën Klaassen en Ariën Gerritsen), woonde Vinckstede Elst, tr. te Elst op 20 jul 1916 (akte nr. 35) (getuigen: Roelof Peters (koopman) en Herman Bekker (spoorwegbeambte)) met Daam Hoogakker, zn. van Jan Adolf Hoogakker (landbouwer) en Janna Gerarda Hanhart, geb. circa 1889, landbouwer, ovl. te Elst op 12 dec 1956 Registratiedatum: 14-12-1956 (akte nr. 70). (De opa (Otto Mijnhart) doet aangifte en zegt dat het kind bij hem thuis geboren is.).

IVc. Frederik Mijnhardt, zn. van Otto Mijnhart (IIIc) (boerenknecht, herenkoetsier, arbeider) en Gerharda (Grada) van Kleef, geb. te Valburg op 14 feb 1861 (akte nr.15), tapper, pakhuisknecht, woonde Nieuwstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 4 sep 1902 Aangiftedatum: 05-09-1902 (akte nr. 649), tr. te Arnhem op 2 nov 1887 (akte nr.309) met Grada Bernardina Polman, dr. van Reinierus Albertus Polman (timmerman) en Catharina Maria Mokking (dienstmeid), geb. te Arnhem op 20 sep 1867 Registratiedatum: 21-09-1867 (akte nr. 789), woonde Nieuwstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 20 mei 1905 Aangiftedatum: 22-05-1905 (akte nr.389).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Frederik Otto, geb. te Arnhem op 1 feb 1888 (akte 149), ovl. te Arnhem op 15 jan 1892 (akte nr.95).

2. Gradus Albertus, geb. te Arnhem op 20 mei 1889, volgt Vd.

3. Grada, geb. te Arnhem op 7 nov 1890, volgt Ve.

4. Frederika, geb. te Arnhem op 12 aug 1892 (om 21:30 uur) Registratiedatum: 13-08-1892 (akte nr. 1061) (getuigen: Johannes Hendrikus Elbers (winkelknecht) en Johannes Nijenhuis (bierhandelaar)), woonde Nieuwstraat Arnhem, tr. te Rotterdam op 16 okt 1929 (akte nr. 4249) met Leendert Wouter Lindenburg, zn. van Jan Lindenburg en Wouterina de Jong, geb. te Rotterdam op 17 okt 1903.

5. Frederik, geb. te Arnhem op 22 jul 1893 Registratiedatum: 24-07-1893 (akte nr. 90), ovl. te Arnhem op 1 sep 1893 Aangiftedatum: 01-09-1893 (akte nr.816).

6. Frederik, geb. te Arnhem op 19 jun 1894, ovl. te Rotterdam op 9 nov 1955, volgt Vf.

7. Bernardina, geb. te Arnhem op 25 jun 1895 (akte 899), ovl. te Arnhem op 21 jul 1895 Aangiftedatum: 20-07-1895 (akte nr.641).

8. Bernardina, geb. te Arnhem op 20 jun 1896 (akte nr. 878), ovl. te Arnhem op 5 jul 1896 Aangiftedatum: 06-07-1896 (akte nr.629).

9. Mathilda, geb. te Arnhem op 8 sep 1897 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 09-09-1897 (akte nr.1259) (getuigen: Antonus Mulder (metselaar) en Jacob Noordergraaf (schipper)), woonde Nieuwstraat Arnhem, tr. te Rozendaal op 10 mrt 1921 (akte nr.2) (getuigen: Geurt Jansen (broer van de bruidegom) en Willem Willemsen) met Johan Jansen, zn. van Cornelis Jansen en Hendrika Johanna Wolsheumer, geb. te Rozendaal op 7 aug 1894 Registratiedatum: 08-08-1894 (akte nr. 6), tuinman.

Grada Bernardina Polman, dr. van Reinierus Albertus Polman (timmerman) en Catharina Maria Mokking (dienstmeid), tr. (2) te Arnhem op 22 dec 1904 (akte nr.413) met Marius Johannes Renatus Haesaert, geb. te Antwerpen [België] in 1881.

IVd. Jan Mijnhart, zn. van Otto Mijnhart (IIIc) (boerenknecht, herenkoetsier, arbeider) en Gerharda (Grada) van Kleef, geb. te Valburg op 14 sep 1862, spoorwegarbeider, woonde Molenpad Lent circa 1897, ovl. te Nijmegen op 11 mei 1939 (om 10:30 uur) Registratiedatum: 12-05-1939 (akte nr. 404) (getuige: Jan Johan Herman de Hartog (koster)), tr. te Nijmegen op 18 aug 1893 (akte nr. 165) met Derkje Hermsen, dr. van Antonius Hermsen (arbeider) en Neeltje Meeuwissen (arbeidster), geb. te Valburg op 4 mrt 1860, dienstbode, woonde Molenpad Lent circa 1897, ovl. te Elst op 15 apr 1924 Aangiftedatum: 16-04-1924 (akte nr.38).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Jan Dirk, geb. te Lent op 23 okt 1893 (akte nr. 166), spoorwegbeambte, tr. te Nijmegen op 29 sep 1921 (akte nr. 428) met Johanna Hendrika de Jong, dr. van Antonius Josephus de Jong en Francina Frederica Scheepers, geb. te ‘s‑Hertogenbosch circa 1899.

2. Grada Antonetta, geb. te Lent op 13 jun 1895 Registratiedatum: 15- 06-1895 (akte nr. 140), tr. te Elst op 28 apr 1921 (akte nr. 22) met Hendrik Jacobus van Laar, zn. van Jan Adrianus van Laar (voerman) en Maria Franken, geb. te Zetten op 25 jan 1891 Registratiedatum: 17-01-1891 (akte nr. 17), wegwerker.

3. Neeltje Geertruida, geb. te Lent op 14 sep 1897 (om 13:30 uur) Registratiedatum: 15-09-1897 (akte nr. 140) (getuigen: Pieter van Olden en Johan Jacob de Kampenaar), woonde Molenpad Lent vanaf 1897.

4. Otto Antonius, geb. te Lent op 27 jan 1901 Registratiedatum: 28-01- 1901 (akte nr. 18), ovl. te Elst op 12 sep 1901 Aangiftedatum: 13-09- 1901 (akte nr.79).

5. N.N., geb. te Lent gemeente Elst op 13 okt 1902 (doodgeb.), ovl. te Lent op 13 okt 1902 Aangiftedatum: 14-10-1902 (akte nr.77).

IVe. Johannes Mijnhart, zn. van Otto Mijnhart (IIIc) (boerenknecht, herenkoetsier, arbeider) en Gerharda (Grada) van Kleef, geb. te Valburg op 12 apr 1866, bierhuishouder, pakhuisknecht, woonde Korenmarkt Arnhem, ovl. te Arnhem op 28 jan 1908 (om 13:00 uur ) Aangiftedatum 29-01-1908 (akte nr.84) (getuigen: Roelof Vuurman (koster) en Gerrit van den Berg (gemeentebode)), tr. te Arnhem op 2 sep 1891 (akte nr.252), (ontb. door overlijden in 1908) met Martina Catharina Reneman, dr. van Hendrik Reneman (winkelier: kruidenier, broodbakker) en Hendrica Margaretha Faber, geb. te Ede op 19 feb 1869 Registratiedatum: 22-02-1869 (akte nr. 48), ovl. te Nijmegen op 20 okt 1959 Registratiedatum: 22-10-1959 (akte nr. 1011).

In zijn huwelijksakte staat hij genoteerd als Johannes Mijnhardt.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Hendrica Margaretha, geb. te Arnhem op 16 apr 1892, volgt Vg.

2. Hendrik Johannes, geb. te Arnhem op 28 apr 1893 Registratiedatum: 29-04-1893 (akte nr. 612), ovl. te Arnhem op 25 aug 1893 Aangiftedatum: 26-08-1893 (akte nr.786). In de overlijdensakte alleen Johannes genoemd.

3. Doodgeb. zoon, geb. te Arnhem op 12 feb 1895 (akte nr.135).

Martina Catharina Reneman, dr. van Hendrik Reneman (winkelier: kruidenier, broodbakker) en Hendrica Margaretha Faber, tr. (2) te Enschede op 30 mei 1914 (akte nr.139) met Jan Lamers, geb. te Oosterbeek (gemeente Renkum) op 9 dec 1885 (akte nr. 245).

IVf. Cornelis Mijnhart (Meijnhart genoemd in huwelijksakte van zoon Cornelis), zn. van Otto Mijnhart (IIIc) (boerenknecht, herenkoetsier, arbeider) en Gerharda (Grada) van Kleef, geb. te Herveld (Valburg) op 8 mei 1869, besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier. woonde Smidstraat Elst, woonde Catharijnestraat Arnhem circa 1915, ovl. te Arnhem op 25 apr 1936 (om 18:30 uur) Aangiftedatum: 28-04-1936(akte nr.333) (getuige: Albertus van Tricht (koster)), begr. te Oosterbeek, tr. (1) te Elst op 8 mei 1890 (akte nr. 13) (getuigen: Frederik Mijnhart (broer, bierbottelaar), Jan Mijnhart (broer, landbouwer), Jan Hendriks (broer van de bruid, arbeider) en hendrik Jansen (klompenmaker)) met Jacoba Willemina Hendriks, dr. van Willem Hendriks (voetbode, arbeider) en Jacoba Reijnen, geb. te Elst in 1865, woonde Smidstraat Elst, ovl. te Arnhem op 18 feb 1902 Aangiftedatum: 18-02-1902 (akte nr.114).

In haar overlijdensakte wordt zij genoemd Jacoba Wilhelmina.

Cornelis Mijnhart en Jacoba Willemina Hendriks:

Wettiging 1 kind.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1. Jan Willem Gerrit, geb. te Elst op 3 mrt 1886, Nederlands Hervormd, korperaal-konstabel, woont Achtergracht 29 Den Helder tot 12 apr 1919, woont Middenweg 10 Gorinchem vanaf 1925, tr. te Hellevoetsluis op 27 dec 1918 (akte nr. 25) (getuigen: Teunis Dekker (korporaal machinedrijver) en Willem Lucassen (sergeant-konstabel)) met Argenietje Danhof, geb. te Baflo op 18 mrt 1892 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 21-03-1892 (akte nr 24) (getuigen: Jacob Bakker (schipper) en Bote Niehof (schipper)), Nederlands Hervormd, woonde Achtergracht 29 Den Helder tot 12 apr 1919, woonde Middenweg 10 Gorinchem vanaf 1925. (In de trouwakte van de ouders (1890) staat “wettiging 1 kind”. Dit moet Jan Willem Gerrit zijn geweest.
Op 25 sept 1918 is hij aan boord van Hr Ms Bellona).

2. Otto Gerardus, geb. te Elst op 31 jul 1890 (akte nr. 91).

3. Jacoba Willemina, geb. te Elst op 1 mei 1891, ovl. te Elst op 15 mei 1891 (akte nr.60).

4. Jacobus Wilhelmus, geb. te Elst op 23 jul 1892, volgt Vh.

5. Gerardus, geb. te Elst op 31 aug 1893, ovl. te Elst op 21 okt 1893 Aangiftedatum: 23-10-1893 (akte nr.104).

6. Klaas Hendrik, geb. te Elst op 26 dec 1894, ovl. te Arnhem op 13 mei 1954, volgt Vi.

7. Cornelis, geb. te Elst circa mrt 1896, ovl. te Elst op 26 jun 1896 Aangiftedatum: 27-06-1896 (akte nr.61).

8. Cornelis, geb. te Elst op 18 mei 1897, begr. te Arnhem, volgt Vj.

9. Frederik, geb. te Elst circa dec 1898, ovl. te Elst op 14 mei 1899 Aangiftedatum: 15-05-1899 (akte nr.42).

10. Engelina Clasina, geb. te Arnhem op 17 aug 1900 Aangiftedatum: 17- 08-1900 (registratienr. 95), ovl. te Arnhem op 7 okt 1900 Aangiftedatum: 08-10-1900 (akte nr.922).

11. Engelina Clasina, geb. te Arnhem circa feb 1902, ovl. te Arnhem op 14 sep 1902 Aangiftedatum: 15-09-1902 (akte nr.675).

Cornelis Mijnhart (Meijnhart genoemd in huwelijksakte van zoon Cornelis), tr. (2) te Arnhem op 2 mrt 1904 (akte nr.54) (getuigen: Hermanus van der Voort (magazijnknecht), Stephanus van Daalen (koetsier), Geurt Versteeg (gemeentebode) en Gerrit van den Berg (gemeentebode)) met Maria Catharina (Volgens Online begraafplaatsen Marie Catharina) Bouman (Ook wel als Bouwman genoteerd), dr. van Johannes Hendricus Bouman (smit) en Bartha van Rijsewijk (werkvrouw), geb. te Arnhem op 14 jul 1879 (om 03:00 uur) (akte nr. 773) (Volgens de gegevens op Online-begraafplaatsen geboren in 1880) (getuigen: Philippus Jansen (arbeider) en Hendricus Franciscus Lubbers), woonde Catharijnestraat Arnhem circa 1915, ovl. te Zeist op 11 feb 1962, begr. te Oosterbeek (Op de grafsteen staat alleen “moeder en vader” als tekst).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Maria Theodora, geb. te Arnhem op 7 okt 1904 (om 12:00 uur) Registratiedatum: 08-10-1904 (akte nr. 1275) (getuigen: Petrus Antonius Martinus van Hees (opperman) en Louis Berend Ferdinand Heeren (arbeider)), woonde Catharijnestraat Arnhem circa 1915, ovl. te Arnhem op 24 jan 1915 (om 04:00 uur) Aangiftedatum: 25-01-1915 (akte nr.52) (getuigen: Roelof Vuurman (koster) en Isak Vogelzang (gemeentebode)).

2. Bertha Wilhelmina, geb. te Arnhem op 30 mei 1906, ovl. circa 1994, volgt Vk.

3. Jan, geb. te Arnhem op 20 nov 1908, ovl. te Wageningen op 18 aug 1991, volgt Vl.

4. Frederik, geb. te Arnhem op 25 mei 1910, volgt Vm.

5. Dirkje, geb. op 22 apr 1913, volgt Vn.

IVg. Cornelis van Binsbergen (IVg), zn. van Gerrit van Binsbergen (tuinman, tabaksplanter) en Christina Meinhart (IIId) (dienstmeid), geb. te Elst op 8 feb 1848 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 09-02-1848 (akte nr. 8) (getuigen: Willem Tap (arbeider) en Jan Migchels (kuiper)), kuiper, ovl. te Elst op 11 apr 1920 Aangiftedatum: 13-04-1920 (akte nr.36), tr. te Elst op 1 mei 1890 (akte nr.12) (getuigen: Gerrit van de Pol, Jacobus Janssen, Herman van Ralem en Willem van de Woerdt) met zijn nicht Adriana Meijnhard, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen (zie IVn).

Cornelis van Binsbergen en Adriana Meijnhard:

Adriana Meijnhard en Cornelis van Binsbergen zijn nicht en neef.

IVh. Maria van Binsbergen, dr. van Gerrit van Binsbergen (tuinman, tabaksplanter) en Christina Meinhart (IIId) (dienstmeid), geb. te Elst op 5 feb 1851 (om 23:00 uur) Registratiedatum: 06-02-1851 (akte nr. 14) (getuigen: Jakob en Willem Jakobs (arbeiders)), ovl. te Elst op 9 apr 1920 Aangiftedatum: 10-04-1920 (akte nr.33), tr. te Elst op 10 jan 1884 (akte nr.1) met Gerrit van de Pol, zn. van Maas van de Pol (arbeider, boerenknecht) en Hendrika van den Brink (landbouwster, boerenmeid), geb. te Otterlo (gemeente Ede) op 28 mrt 1840 Registratiedatum: 30-03-1840 (akte nr. 93), arbeider, ovl. te Arnhem op 31 mei 1912 Aangiftedatum: 01-06-1912 (akte nr.395).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Gerrit, geb. te Elst op 15 dec 1884 Registratiedatum: 16-12-1884 (akte nr. 187), tr. te Heteren op 30 okt 1912 (akte nr.33) met Jacomina Maria van Pommeren, dr. van Jan Willem van Pommeren (tabaksplanter) en Hendrina Jansen, geb. te Valburg circa 1883, ovl. te Arnhem op 6 jul 1943 Aangiftedatum: 07-07-1943 (akte nr.756).

IVi. Frederik van de Vooren, zn. van Jan van de Vooren (arbeider) en Petronella Meijnhardt (IIIe), geb. te Valburg in 1861, ovl. te Arnhem op 1 mei 1932 Aangiftedatum: 02-05-1932 (akte nr.345), tr. (1) te Arnhem op 4 aug 1886 (akte nr.191) met Johanna Hommersom, dr. van Jan Hommersom (arbeider) en Neuleke Coenen (arbeidster), geb. te Valburg circa 1859, ovl. te Arnhem op 12 dec 1920 Aangiftedatum: 13-12-1920 (akte nr.1015).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Jan Willem, geb. te Arnhem in 1887, handelsreiziger, ovl. te Arnhem op 30 sep 1948, tr. te Arnhem op 11 sep 1912 (akte nr.371) met Jannetje Coenradina van den Bergh, dr. van Coenraad van den Bergh (spoorwegbeambte) en Jannetje van den Sligtenhorst, geb. te Arnhem circa 1887.

2. Arnolda Petronella, geb. te Arnhem circa 1889, tr. te Arnhem op 8 apr 1914 (akte nr.118) met Albertus van Tricht, zn. van Herbert van Tricht (timmerman) en Alida de Kruijff, geb. te Zoelen op 28 nov 1877 Registratiedatum: 29-11-1877 (akte nr. 74), bode.

3. Frederik, geb. te Arnhem circa 1893, instrumentmaker, tr. te Arnhem op 9 mei 1919 (akte nr.183) met Krijntje Arendina Johanna Minkman, dr. van Arend Johan Minkman (boekhandelaar) en Adriana Cornelia Aenmeij, geb. te Arnhem circa 1895.

4. Johanna, geb. te Arnhem in 1900, tr. te Arnhem op 4 jan 1922 (akte nr.1) met Jan Willem van Schaik, zn. van Willem Antoon van Schaik (landbouwer) en Jenneke Gozewina van der Heijden, geb. te Tiel circa 1896, commies.

Frederik van de Vooren, tr. (2) te Arnhem op 4 aug 1922 (akte nr.419) met Anna Maria Brinkhorst, dr. van Hendrik Jan Brinkhorst (meubelmaker) en Sophia Maria Johanna Hoogers, geb. te Arnhem op 7 mei 1873 (akte nr. 466), ovl. te Arnhem op 25 apr 1959 Registratiedatum: 29-04-1959 (akte nr. 397).

Anna Maria Brinkhorst, dr. van Hendrik Jan Brinkhorst (meubelmaker) en Sophia Maria Johanna Hoogers, tr. (1) te Arnhem op 27 feb 1895 (akte nr.51) met Derk Hendrik Gerhardus Brethouwer, geb. te Aalten circa 1864, sergeant, ovl. te Deventer op 6 sep 1920 (akte nr. 342).

IVj. Hendrik van de Vooren, zn. van Jan van de Vooren (arbeider) en Petronella Meijnhardt (IIIe), geb. te Valburg op 15 sep 1865, groenten- en fruithandelaar, ovl. te Arnhem op 15 feb 1944 Aangiftedatum: 16-02-1944 (akte nr.211), tr. te Bemmel op 4 aug 1887 (akte nr.26) met Antje Johanna Verwaijen, dr. van Alexander Verwaijen (boerenknecht, tabaksplanter, warmoezenier) en Johanna Francisca Bekker, geb. te Lent (Elst) op 17 okt 1864.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Johanna Petronella, geb. te Valburg in 1888, tr. te Arnhem op 10 sep 1913 (akte nr.380) met Johannes Everardus van Ingen, zn. van Arie van Ingen (landbouwer, arbeider) en Hendrikje Stip, geb. te Elst circa 1891, chauffeur.

2. Petronella Christina, geb. te Valburg circa 1891, tr. te Arnhem op 31 mrt 1915 (akte nr.91) met Jan Derk van Wijk, zn. van Jan van Wijk (tuinman) en Cornelia van Binsbergen (dienstmeid), geb. te Elst circa 1888, medewerker adm. organisatie.

3. Alexander, geb. te Valburg circa 1893, bewaker, ovl. te Arnhem op 25 jan 1951 Aangiftedatum: 26-01-1951 (akte nr.87), tr. te Arnhem op 3 mrt 1920 (akte nr.103), (gesch. te Arnhem op 11 nov 1948) met Margaretha Marks, dr. van Koenraad Marks en Chrisje Margaretha Krouwel, geb. te Hagestein op 14 okt 1897 Aangiftedatum: 16-10-1897 (akte nr.37).

4. Christina, geb. te Valburg circa 1903, ovl. te Arnhem op 26 mei 1913 Aangiftedatum: 27-05-1913 (akte nr.365).

IVk. Johannes van de Vooren, zn. van Jan van de Vooren (arbeider) en Petronella Meijnhardt (IIIe), geb. te Valburg circa 1870, arbeider, tr. te Valburg op 16 aug 1894 (akte nr.30) met Gerritje Cornelia Nab, dr. van Gerardus Nab (arbeider) en Johanna van der Meer (dienstbode), geb. te Valburg circa 1872.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Petronella, geb. te Valburg circa 1896, tr. te Valburg op 10 mrt 1921 (akte nr.11) (getuigen: Jepke Gratema (broodbakker) en Cornelis de Wit (landbouwer)) met haar achterneef Jan Verwaijen, zn. van Alexander Verwaijen (warmoezenier, arbeider) en Maria (Johanna) Meijnhardt (IVu), geb. te Elst circa 1892.

IVl. Dirkje In de overlijdensakte van haar echtgenoot staat zij vermeld als Dirkje. Bij haar eigen overlijdensakte vermeld als Derkje Meijnhard, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 9 feb 1864 (om 05:00 ur) Registratiedatum: 10-02-1864 (akte nr. 15). In het bevolkingsregister van 1895 staat als geboortedatum: 26 febr (getuigen: Jan Peters (tabaksplanter) en Herman van Ralen (tabaksplanter)), dienstbode, ovl. te Ede op 17 feb 1941 (om 13:30 uur) Aangiftedatum: 18-02-1941 (akte nr.93) (getuige: Dirk Jan Boeve (begrafenisondernemer)), tr. te Nijmegen op 15 aug 1889 (akte nr.130) (getuigen: Hermanus Janssen, Johannes Poos, Johannes Hendriks en Anton Schouten) met Albertus Willem de Haas, zn. van Adrianus Gijsbertus de Haas (landbouwer, herbergier) en Sophia Adriana van Ewijk, geb. te Maasbommel (Appeltern) op 4 feb 1858, koetsier, ovl. te Ede op 7 mei 1928 (om 10:30 uur) (akte nr.125) (getuigen: Gerrit Jansen en Huibert Wien).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Adrianus Bernardus, geb. te Ellecom op 31 jul 1902 Registratiedatum: 01-08-1902 (akte nr. 299).

IVm. Maria Meijnhardt, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 23 sep 1865 Registratiedatum: 25-09-1865 (akte nr. 124), dienstbode, ovl. te Renkum Gemeente Oosterbeek op 23 dec 1927 Aangiftedatum: 24-12-1923 (akte nr.215), tr. te Arnhem op 9 mei 1894 (akte nr.125) met Albertus Menkhorst, zn. van Albert Jan Menkhorst (landbouwer, werkbode) en Berentje Radstake (werkbode), geb. te Bemmel circa 1865, wagenmaker, ovl. te Renkum op 4 feb 1942 Aangiftedatum: 05-02-1942 (akte nr. 38).

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Berendina Johanna, geb. circa 1894, tr. te Renkum op 18 nov 1920 (akte nr.126) met Johannes Kool, zn. van Klaas Kool (adjunct controleur, boekbinder) en Martha van der Veer (dienstbode), geb. te Leeuwarderadeel circa 1895, boekhouder.

IVn. Adriana Meijnhard, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 7 sep 1867 (akte nr. 103), ovl. te Elst op 22 mei 1897 (akte nr.59), tr. met haar neef Cornelis van Binsbergen (zie IVg).

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Johanna Christina, geb. te Elst op 25 okt 1896 Registratiedatum: 26- 10-1896 (akte nr. 154), tr. te Elst op 17 mei 1922 (akte nr.19) met Cornelis Gijsbertus van Pommeren, zn. van Jan Willem van Pommeren (tabaksplanter) en Hendrina Jansen, geb. te Valburg circa 1891, kweker.

IVo. Christina Johanna Meijnhardt, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 17 okt 1869 Registratiedatum: 18-10-1869 (akte nr. 115), dienstbode, ovl. te Oosterbeek Gemeente Renkum op 12 jan 1929 Aangiftedatum: 14-01-1929 (akte nr.9), tr. (1) te Elst op 6 aug 1896 (akte nr.31) met Cornelis Schouten, zn. van Antonie Schouten en Gerritje van Muijen, geb. te Alphen en Riel circa 1867, spoorwegarbeider, ovl. te Elst op 4 jan 1906 (akte nr. 1).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Gerdina Johanna, geb. te Elst circa 1896, tr. te Renkum op 5 nov 1925 (akte nr.92) met Roelof Baars, zn. van Evert Baars en Evertje van Ewijk, geb. te Rhenen op 17 sep 1898 Aangiftedatum: 18- 09-1898 (akte nr.163), bankwerker.

2. Berendina Antonia, geb. te Elst op 21 feb 1902, tr. te Renkum op 24 nov 1921 (akte nr.115) met Reinier van Renes, zn. van Evert van Rennes en Reintje Hendriks, geb. te Oosterbeek (Renkum) in 1898.

Christina Johanna Meijnhardt, tr. (2) te Renkum op 28 feb 1907 (akte nr.11) (getuigen: Jacobus Sukkel (broer), Johannes Hendrik Rudolph (zwager van de bruid), Frederik Meijnhardt (broer) en Wijnand Sukkel (broer)) met Hendrik Sukkel, zn. van Manus Sukkel (landbouwer) en Woutertje Woutersen, geb. te Ede (Veenendaal Gelders) op 19 jul 1861 (akte nr. 177), spoorwegbeambte, ovl. te Arnhem op 23 apr 1947 Aangiftedatum: 25-04-1947 (akte nr.419).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Jannigje, geb. te Oosterbeek op 3 feb 1908 Aangiftedatum: 03-02- 1908 (akte nr. 23).

2. Frederik, geb. te Oosterbeek (gemeente Renkum) op 10 jun 1909 Aangiftedatum: 10-06-1909 (akte nr. 123), ovl. op 19 feb 2001, begr. te Oosterbeek Op de Algemene Begraafplaats.

3. Bernardus, geb. te Oosterbeek (gemeente Renkum) op 30 apr 1911 Aangiftedatum: 01-05-1911 (akte nr. 91).

Hendrik Sukkel, zn. van Manus Sukkel (landbouwer) en Woutertje Woutersen, tr. (1) te Ede op 6 dec 1890 (akte nr.75) met Cornelia Heiwegen, geb. te Amerongen in 1864, ovl. te Arnhem op 14 jul 1906 Aangiftedatum: 14-07-1906 (akte nr.547), begr. te Oosterbeek Begraven op de Algemen Begraafplaats Zuid.

IVp. Hendrika Meijnhardt, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 16 nov 1872 Registratiedatum: 18-11-1872 (akte nr. 128), woonde Dijkstraat 4 Almelo, ovl. te Haarlem op 12 aug 1953 (om 20:15 uur) Registratiedatum: 14-08-1953 (akte nr. A975) (getuige: Philip van Sluisdam (uitvoerder)), tr. met Adrianus Marinus Kerssen, zn. van Coenraad Kerssen en Geertruida Johanna Stasse, geb. te Schiedam circa 1854, woonde Dijkstraat 4 Almelo, ovl. te Almelo op 1 apr 1942 (om 10:00 uur) Registratiedatum: 02-04-1942 (akte nr. 100) (getuige: Jan Derk Tuller (aanspreker)). Tweeling.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Johanna Theodora, geb. te Deventer circa 1900, tr. te Almelo op 8 mrt 1928 (akte nr. 37) met Reinier Schaake, geb. te Almelo (Almelo- Stad) circa 1900, administrteur.

Adrianus Marinus Kerssen, zn. van Coenraad Kerssen en Geertruida Johanna Stasse, tr. (1) te Schiedam op 19 aug 1880 (akte nr. 114) met Adriana Grannemann.

IVq. Frederik In huwelijksakte staat Fredrik Meijnhardt, zn. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 16 nov 1872 (om 16:00 uur) Registratiedatum: 18-11-1872 (akte nr. 129) (getuigen: Arie Derksen en Cornelis Peters), arbeider, spoorwegbeambte, landbouwer, ovl. te Elst vermoedelijk 21 dec 1967, tr. te Elst op 24 okt 1901 (akte nr.31) met Lammigje Brandsma, dr. van Jan Brandsma (arbeider) en Margaretha Hoekman Lodewijk, geb. te Blankenham op 12 feb 1868 (om 21:00 uur). Aangiftedatum: 14-02-1868 (akte nr.4) (getuigen: Harm van der Linde (veehouder) en Gerrit Bruis (timmerman)), ovl. te Elst op 20 jun 1947 (om 11:00 uur) Aangiftedatum: 21-06-1947 (akte nr. 130) (getuige: Johannes Cornelis Pieter Arentsen).

Tweeling.
In febr.1932 eervol ontslagen bij de Spoorwgen vanwege invaliditeit.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Margaretha Hendrika, geb. te Elst In de “geboorteakte” van 10 oktober staat dat de geboorteplaats Rheden is op 29 jul 1900 Registratiedatum: 29-07-1900 (akte nr. 169).

In de geboorteakte staat “erkenning”. Op 10 oktober 1901 wordt er een geboorteakte opgemaakt te Elst waarin Margaretha Hendrika wordt erkend.

2. Johanna Theodora, geb. te Elst op 20 nov 1902, ovl. op 22 nov 1966, volgt Vo.

3. Hendrika Gesina, geb. te Elst op 7 okt 1907 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 08-10-1907 (akte nr. 152) (getuigen: Hendrik Nab en Arie Hendriks), ovl. te Elst op 5 okt 1997, tr. met Toon van Burk, zn. van Peter van Burk (slager) en Willemina Cornelia Peters, geb. te Elst op 29 apr 1908 Registratiedatum: 30-04-1908 (akte nr. 71), ovl. op 28 sep 1976.

4. N.N., geb. te Elst op 15 dec 1912 (om 02:00 uur) (doodgeb.), ovl. te Elst op 15 dec 1912 Aangiftedatum: 16-12-1912 (akte nr.95) (getuigen: Frederik Meijnhardt (vader) en Gerardus Wilhelmus Kampschöer).

IVr. Petronella Meijnhardt, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 24 nov 1875 Aangiftedatum: 25-11-1875 (akte nr. 154), ovl. te Elst vermoedelijk 18 dec 1968, tr. te Elst op 24 dec 1902 (akte nr.42) met Jacobus Zwijnen, zn. van Jacobus Zwijnen (arbeider, boerenknecht) en Hendrina Heinekamp, geb. te Heteren in 1865, boerenknecht, ovl. te Elst op 9 feb 1954 Registratiedatum: 10-02-1954 (akte nr. 10).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Bernardus Geboren als Meijnhardt, geb. te Elst op 1 okt 1900 (om 11:00 uur) Aangiftedatum: 01-10-1900 (akte nr. 150) (getuigen: Dirk Christiaan Joan Musquetier en Andries Gratema).

Volgens de geboorteakte is er sprake van erkenning. (zie trouwdatum ouders).

De vroedvrouw, Grietje Pijkeren, komt aangifte van de geboorte doen.

2. Hendrik Jacobus, geb. te Elst op 30 aug 1903 Aangiftedatum: 31-08- 1903 (akte nr. 144).

3. Johanna Theodora, geb. te Elst op 22 dec 1904 Aangiftedatum: 23- 12-1904 (akte nr. 189), ovl. te Elst op 4 nov 1907 Aangiftedatum: 06- 11-1907 (akte nr.72).

4. Frederik, geb. te Elst op 30 jul 1908 Aangiftedatum: 30-07-1908 (akte nr. 125).

IVs. Willemina Meijnhardt In sommige akten als Mijnhardt geschreven, dr. van Bernardus Meijnhardt (IIIf) (landbouwer/boerenknecht) en Johanna Theodora Janssen, geb. te Elst op 22 sep 1878 Registratiedatum: 23-09-1878 (akte nr. 132), woonde Wuurdsche Straat Elst, ovl. te Elst vermoedelijk 20 jan 1958, tr. te Elst op 12 mei 1898 (akte nr.24) (getuigen: Frederik Mijnhardt (arbeider) (broer van de bruid), Albertus Menkhorst (wagenmaker) (zwager van de bruid), Cornelis Schouten (spoorwegbeambte) (zwager van de bruid) en Jan Hendrik Wassink (metselaar)) met Johan Hendrik Rudolph, zn. van Gerrit Jan Rudolph (opzichter publieke werken.) en Maria Elisabeth Boerée, geb. te Bemmel circa 1873, metselaar, woonde Wuurdsche Straat Elst, ovl. te Elst op 20 jan 1958 Registratiedatum: 23-01-1958 (akte nr. 5).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Johannes Marinus, geb. te Elst op 13 jul 1898 (om 09:30 uur) Registratiedatum: 14-07-1898 (akte nr. 100) (getuigen: Hermanus Zwartkruis (landbouwer) en Cornelis Pieters (slachter)), metselaar, ovl. te Elst op 22 aug 1928 Registratiedatum: 23-08-1928 (akte nr. 48), tr. te Elst op 19 okt 1922 (akte nr.39) met Johanna Maria Ariese, dr. van Cornelis Ariese (karman) en Johanna Maria Geurts, geb. te Dodewaard circa 1897.

2. Gerrie Bernarda, geb. te Elst op 16 dec 1899 (om 04:00 uur) Registratiedatum: 18-12-1899 (akte nr. 185) (getuigen: Jan Hendrik Wissink (metselaar) en Otto ? van den Bosch (kruideniersbediende)), ovl. op 4 mrt 1993, begr. te Driel op de NH Begraafplaats aan de Kerkstraat, tr. met Hermanus Florissen, geb. op 11 jun 1901, ovl. op 12 jul 1985, begr. te Driel op de NH Begraafplaats aan de Kerkstraat.

3. Bernardus Johannes, geb. te Elst op 2 jan 1901 (om 15:00 uur) Registratiedatum: 03-01-1901 (akte nr. 2) (getuigen: Johannes Arnoldus Daams (barbier) en Jan Stoffel van den Hof (tuinman)), metselaar, woonde Wuurdsche Straat Elst, ovl. te Elst op 14 aug 1918 Aangiftedatum: 16-08-1918 (akte nr. 80).

4. Maria Elisabeth, geb. te Elst op 4 mei 1905 (om 08:00 uur) Registratiedatum: 05-05-1905 (akte nr. 69) (getuigen: Martinus Teunissen (voerman) en Willem Carel Gaasbeek (ambtenaar ter secretarie)), ovl. op 27 sep 1991, begr. te Zoelmond op de Algemene Begraafplaats aan de Donkerstraat, tr. met Pieter Hendrikus Mourik, geb. op 23 feb 1897, ovl. op 16 mei 1985, begr. te Zoelmond op de Algemene Begraafplaats aan de Donkerstraat.

IVt. Frederik Gaasbeek/Meijnhardt, zn. van Jan Meijnhardt (IIIg) (metselaar, opperman) en Aaltje Gaasbeek, geb. te Amersfoort Tijd: van aangifte: 24-03-1862 (Akte nr.103) op 21 mrt 1862 (om 20:00 uur) Oorspronkelijk geboren als Gaasbeek. In de geboorteakte van Frederik staat dat het kind ge-echt werd bij huwelijk ouders te Amersfoort d.d.07-06-1865. Waarschijnlijk kreeg hij toen de achternaam Meijnhardt (getuigen: Anna Willemaas (stadsvroedvrouw) doet aangifte met als getuigen: Willem Smit (barbier) en Jhoab Kleber Dirksz. (stadsbode)), agent van politie, portier, ovl. te Amsterdam op 7 mei 1925, tr. te Amsterdam op 8 aug 1889 Reg. 19; fol. 36V (getuigen: Adriaan van der Straten (broer van de bruid), Albertus van der Straten (broer van de bruid), Marinus van der Straten (broer van de bruid) en David Bierwolf (collega van de bruidegom)) met Gerritje van der Straten, dr. van Hendrik Jan van der Straten (varensgezel) en Janna van Noorel, geb. te Kampen op 23 jan 1860 Registratiedatum: 24-01-1860 (akte nr. 42), dienstbode, ovl. te Amsterdam op 4 okt 1933.

(In 1888 en 1889 staat Frederik genoteerd in het patientenboek van het Binnengasthuis te Amsterdam).

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Aleida Meijnhardt, geb. te Amsterdam op 28 feb 1890, tr. (1) te Amsterdam op 28 dec 1910 (Reg. 5f; fol. 21) (getuigen: Hendrik Jan van der Straten, Jan Spoelder, Adriaan Wijnberg en Johan Daniel Klous), (gesch.) met Pieter Jacobus (Peter) Jeddens, zn. van Hermanus Jeddens (werkman) en Christina Jacoba Engels, geb. te Amsterdam circa 1888, pianostemmer. Woont in 1910 te Düsseldorf, tr. (2) te Amsterdam op 5 aug 1925 Reg. 5D; fol. 32 (getuigen: Willem Frederik Snijders en Hermanus Akkerman) met Jacob Houthuijsen, zn. van Gerardus Philippus Houthuijsen en Dorothea Overman, geb. te Amsterdam circa 1885, brievenbesteller.

IVu. Maria (Johanna) Meijnhardt, dr. van Jan Meijnhardt (IIIg) (metselaar, opperman) en Aaltje Gaasbeek, geb. te Amersfoort op 20 okt 1864 Volgens haar huwelijksakte met Alexander Verwaijen is zij geboren op 20 november 1864, woonde ten Hoetstraat 33 Hatert in 1900, ovl. te Nijmegen op 22 nov 1953 (om 06:15 uur) Registratiedatum: 24-11-1953 (akte nr. 1117) (getuige: Jan Albert de Hartog (begrafenisondernemer)), tr. (1) te Bemmel op 2 mei 1891 (akte nr.11) (getuigen: Steven den Hartog (tabaksplanter, Frederik Meijnhardt (agent van politie en broer van de bruid), Hendrik van de Voren (koopman) en Franciscus de Bruin (warmoezenier)) met Alexander Verwaijen, zn. van Alexander Verwaijen (boerenknecht, tabaksplanter, warmoezenier) en Johanna Francisca Bekker, geb. te Elst op 26 okt 1867 (In de overlijdensakte staat als geboorteplaats Lent vermeld), warmoezenier, arbeider, ovl. te Ressen op 7 sep 1897 (om 23:00 uur) Aangiftedatum: 08-09-1897, gemeente Bemmel (akte nr.65) (getuigen: Alexander Verwaijen (de vader) (warmoezenier) en Wilhelmus van ’t Hullenaar (poldersecretaris)).

(Vader en moeder trouwden pas in 1865. Bij die huwelijksakte staat aangegeven dat M(aria) erkend is, dus geboren als Gaasbeek.
In de overlijdensakte van de dochter van Maria Meijnhardt en Alexander Verwaijen wordt Maria Meijnhardt vermeld als Maria Johanna Meijnhardt. In de geboorteakte van zoon Johannes wordt zij Maria Mijnhart genoemd).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Alexander, geb. te Ressen (gemeente Bemmel) op 13 aug 1891 (om 03:00 uur) Registratiedatum: 14-08-1891 (akte nr. 91) (getuigen: Frans de Bruin (warmoezenier) en Lambertus Nicolaas Smits (poldersecretaris)), ovl. te Warnsveld (Akte uit Nijmegen van 15-10- 1947) op 15 sep 1947 (om 22:50) (akte nr. 1010). (ongehuwd).

2. Jan, geb. te Elst circa 1892, tr. met zijn achternicht Petronella van de Vooren, dr. van Johannes van de Vooren (IVk) (arbeider) en Gerritje Cornelia Nab.

3. Aaltje, geb. te Lent op 13 mei 1894 (om 04:00 uur) Registratiedatum: 15-05-1894 (akte nr. 76) (getuigen: Petrus Theodorus Vos (secretaris) en Johan Jacob de Kempenaar), ovl. te Ressen op 26 jan 1897 Aangiftedatum: 17-01-1897 (akte nr.7).

4. Johannes, geb. te Elst op 8 dec 1895 (om 04:00 uur) Registratiedatum: 09-12-1895 (akte nr. 183) (getuigen: Gerard Alfred van Nispen en Petrus Theodorus Vos (gemeentesecretaris)), ovl. te Nijmegen op 11 dec 1982, tr. op 28 apr 1925 met Aleida Catharina Johanna Meijerink, geb. in 1899, ovl. in 1988.

Maria (Johanna) Meijnhardt, tr. (2) te Nijmegen op 9 jun 1899 (akte nr.155) (getuigen: Jan Hofs en Gerrit-Jan Hofs (zwagers van de bruidegom; Cornelis Albertus Jansen (gemeentebode) en Hendrik Leendert Craaij (?)) met Evert Evers, zn. van Johannes Evers en Roelofke Alberta Janssen, geb. te Valburg op 5 mrt 1848, metselaar, woonde ten Hoetstraat 33 Hatert in 1900, ovl. te Nijmegen op 22 mrt 1927 Registratiedatum: 23-03-1927 (akte nr. 187).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Evert Willem, geb. te Hatert op 10 jan 1900 (om 18:30 uur) Registratiedatum: 11-01-1900 (Akte nr.39) (getuigen: Johannes Wilhelmus Rutten (metselaar) en Wilhelmus Smit (tapper)), woonde ten Hoetstraat 33 Hatert in 1900. (tweeling).

2. Gerrit Jan, geb. te Hatert op 10 jan 1900 (om 19:00 uur) Registratiedatum: 11-01-1900 (akte nr. 40) (getuigen: Johannes Wilhelmus Rutten (metselaar) en Wilhelmus Smit (tapper)), woonde ten Hoetstraat 33 Hatert in 1900, ovl. te Hatert op 26 jan 1900 Aangiftedatum: 27-01-1900 (akte nr. 70). (tweeling).

3. Gerrit Jan, geb. te Hatert op 24 okt 1901 (akte 1210), metaalbewerker, ovl. te Nijmegen op 18 jul 1958 Registratiedatum: 18-07-1958 (akte nr. 672), tr, (gesch.) met Bella Carolina Willemina Janssen.

4. Arie Marinus, geb. te Hatert op 28 mei 1903 (akte 648), landbouwer, ovl. Radsywillmonty??? op 3 jul 1942 Registratiedatum: 16-03-1945 (akte nr. 30) te Gorssel, tr. met Remilja Wilhelmina (Remilia) Selhorst.

5. Maria Aleida, geb. te Nijmegen op 17 apr 1906 Registratiedatum: 18- 04-1906 (akte nr. 479).

Evert Evers, zn. van Johannes Evers en Roelofke Alberta Janssen, tr. (1) te Valburg op 5 mrt 1878 (akte nr.7) met Willemina Hendrika Hofs, geb. te Dodewaard op 30 jul 1855 Registratiedatum: 31-07-1855 (akte nr. 24), ovl. te Hatert op 5 dec 1893 Registratiedatum: 06-12-1893 (akte nr. 817).

IVv. Jan Meijnhardt, zn. van Jan Meijnhardt (IIIg) (metselaar, opperman) en Aaltje Gaasbeek, geb. te Amersfoort op 30 okt 1873 (om 15:00 uur) Aangiftedatum: 31-10-1873 (akte nr.360) (getuigen: Willem Bonsel (koopman) en Hendrik Voortman (daggelder)), arbeider, bierbottelaar, ovl. te Ede op 22 sep 1954 Registratiedatum: 23-09-1954 (akte nr. 254), tr. te Baarn op 25 aug 1899 (akte nr.38) met Tijmetje Smit, dr. van Philip Smit en Hendrica Nieuwenhuizen, geb. te Baarn op 23 feb 1864, ovl. te Baarn op 1 mei 1929 Aangiftedatum: 02-05-1929 (akte nr.49).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Frederik Philippus (Frits), geb. te Baarn op 23 okt 1904, ovl. te Ede op 18 jun 1971, volgt Vp.

2. Philippus, geb. te Baarn op 8 dec 1906, ovl. te Hilversum op 17 nov 1984, volgt Vq.

IVw. Willem Frederik (In de geboorteakte Willem Fredrik genoemd) Meijnhardt, zn. van Frederik Meijnhardt (IIIh) (kuiper) en Johanna Geertruida Klaassen (huisvrouw), geb. te Dodewaard op 8 dec 1872 (om 01:00 uur) Registratiedatum: 10-12-1872 (akte nr. 50) (getuigen: Josua Herrstadt en Gerrit van Aalst), rijtuigmaker, belastingadviseur, reiziger, woonde Vlijtstraat Arnhem, woonde Merwedekade 203 bis Utrecht, ovl. te Utrecht op 6 aug 1960, begr. te Bilthoven op 11 aug 1960 (Overledene ligt begraven op “Den en Rust”), tr. te Arnhem (akte nr.116) op 30 apr 1902 (getuigen: Arnold Rukn (?), Johan George Donath (neef van de bruid), Willem Blauw en Theodorus Meijnhardt (broer van de bruidegom)) met Wijndelina Elbert(h)a Volmer, dr. van Anton Frederik Volmer en Wijndelina Elbertha Hendriks, geb. te Amersfoort op 19 jun 1875 Aangiftedatum: 21-06-1875 (akte nr.217), woonde Vlijtstraat Arnhem, ovl. te Utrecht op 15 okt 1968, begr. te Bilthoven op 19 okt 1968 (Overledene is begraven op “Den en Rust”).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Frederik Mijnhardt, geb. te Arnhem op 13 jun 1904, ovl. te Zeist op 18 jan 1985, volgt Vr.

2. Wijndelina Elbertha (Wijnie), geb. te Arnhem op 12 sep 1906 Aangiftedatum: 13-09-1906 (akte nr. 1197), ovl. te Arnhem op 4 jan 1910 Aangiftedatum: 06-01-1910 (akte nr.15).

3. Wijndelina Elbertha, geb. te Arnhem op 23 dec 1910 Registratiedatum: 26-12-1910 (akte nr. 1579), ovl. op 6 sep 1997, begr. Begraven op “Den en Rust” te Bilthoven, tr. te Utrecht op 29 okt 1936 (akte nr. 1112) (getuigen: Frederik Meijnhardt en Willem Frederik Meijnhardt (beiden broers van de bruid)) met Gijsbert van Wijk, zn. van Bertus van Wijk (onderofficier) en Anna Wilhelmina Jacoba Jonker, geb. te Utrecht op 26 jun 1911, kantoorbediende, ovl. op 15 aug 1987, begr. (Begraven op “Den en Rust” te Bilthoven).

4. Willem Frederik, geb. op 7 feb 1913, ovl. op 20 mei 1984, volgt Vs.

5. Anton Frederik, geb. op 4 feb 1915, ovl. op 21 nov 1989, volgt Vt.

IVx. Theodorus Meijnhardt Op de rouwkaart staat Mijnhardt, zn. van Frederik Meijnhardt (IIIh) (kuiper) en Johanna Geertruida Klaassen (huisvrouw), geb. te Dodewaard op 9 jul 1875 (om 03:00 uur) Registratiedatum: 10-07-1875 (akte nr. 34) (getuigen: Jozua Herrstadt en Gerrit Arnoldus van Aalst), smit, rijtuigenfabrikant, woonde Vlijtstraat Arnhem, woonde Sonsbeeksingel 2B Arnhem, ovl. te Arnhem op 24 okt 1954 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 26-10-1954 (akte nr. 843) (getuige: Bernard Klaas Pos (koster)), begr. te Arnhem op 28 okt 1954 (Begrafenis vond plaats om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats “Moscowa”), tr. (1) te Loosdrecht op 28 apr 1904 (aktenr. 4) met Ariaantje Sijberden, dr. van Dirk Sijberden (klompenmaker) en Maria Johanna van Oostveen (huisvrouw), geb. te Nieuw‑Loosdrecht op 20 sep 1879, (Ariaantje was voor haar huwelijk hervormd. Daarna gereformeerd), huisvrouw, woonde Vlijtstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 21 mrt 1915 (om 14:00 uur) Aangiftedatum: 22-03-1915 (akte nr.238) (getuigen: Willem van Schooten en Isak Vogelsang).

(Op de rouwkaart staat ook de huishoudster vermeld: M. Baatje. (vermeld als huisgenote)).

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Johanna Geertruida (Jo), geb. te Arnhem op 1 mei 1905, ovl. te Arnhem op 29 jun 1966, volgt Vu.

2. Maria Johanna, geb. te Arnhem op 24 jul 1906, ovl. te Arnhem op 27 mrt 1990, volgt Vv.

3. Wilhelmina Geertruida (Mien), geb. te Arnhem op 4 okt 1908 (om 10:30 uur) Registratiedatum: 05-10-1908 (akte nr. 1289) (getuigen: Hendrik Michiel van den Burg en Hendrik van Lill), dienstbode, huisvrouw, woonde Vlijtstraat Arnhem vanaf 1908, woonde Borneolaan 1 Hilversum van 16 aug 1929 tot 21 mei 1932  Werkte als dienstbode op dit adres. woonde Eusebius Buitensingel 52 Arnhem van 21 mei 1932 tot 3 mrt 1942, woonde Hoogstraat 27 Schaesberg vanaf 3 mrt 1942, ovl. te Harderwijk (Mien Meijnhardt woonde de laatste jaren van haar leven in verzorgingstehuis “Sonnevanck” te Harderwijk) op 12 mrt 1999, begr. te Ermelo De overledene is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Varenlaan te Ermelo op 16 mrt 1999, tr. te Arnhem op 3 mrt 1942 (akte nr. 80) (getuigen: Theodorus Meijnhardt (autohandelaar) (vader van de bruid) en Evert van Oostveen (vader van de bruidegom)), kerk.huw. (gereformeerd) te Arnhem op 3 mrt 1942 (De kerkelijke huwelijksbevestiging vond plaats om 11.30 uur in de Gereformeerde Kerk (Oost) door ds. J. Overduin) met Johannes (Jo) van Oostveen, zn. van Evert van Oostveen en Geertruida van Tent, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1908, inkoper, kruidenier, woonde Da Costastraat 25 Heerlen, woonde Hoogstraat 27 Schaesberg vanaf 3 mrt 1942, ovl. te Harderwijk op 9 jun 1976, begr. op 12 jun 1976.

Op de trouwkaart staat Mijnhardt.

4. Dirk Frederik (Dirk), geb. te Arnhem op 8 jan 1910, ovl. te Nijmegen op 1 aug 1966, volgt Vw.

5. Frederik Dirk, geb. te Arnhem op 29 aug 1911 (om 11:30 uur) Registratiedatum: 30-08-1911 (akte 1041) (getuigen: Hendrik Michiel van der Burg en Hendrik van Lill), woonde Vlijtstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 19 sep 1911 (om 10:30 uur) Aangiftedatum: 20-09-1911 (akte nr.775) (getuigen: Pieter Vos en Isak Vogelsang).

6. N.N., geb. te Arnhem op 7 nov 1912 (doodgeb.), woonde Vlijtstraat Arnhem, ovl. (om 02:00 uur) Aangiftedatum: 8-11-1912 (akte nr.748) (getuigen: Pieter Vos en Isak Vogelsang).

7. Frederik Dirk (Frits), geb. te Arnhem op 11 dec 1914, ovl. te Nijkerk op 17 jan 1984, volgt Vx.

Theodorus Meijnhardt Op de rouwkaart staat Mijnhardt, tr. (2) te Arnhem op 22 jun 1917 (akte 211) (getuigen: Willem Frederik Meijnhardt (rijtuigfabrikant) en Andries Meijnhardt (fabrikant van geneesmiddelen) (beiden broers van de bruidegom)) met Klaasje Sijberden, dr. van Dirk Sijberden (klompenmaker) en Maria Johanna van Oostveen (huisvrouw), geb. te Nieuw‑Loosdrecht op 27 feb 1885, ovl. te Arnhem op 4 aug 1949 (om 05:00 uur)Aangiftedatum: 06-08-1949 (aktenr. 590) (getuige: Jan Mijnhart (koster)), begr. te Arnhem op 8 aug 1949.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Theo Ariaan, geb. te Arnhem op 29 jun 1919, vertegenwoordiger, woonde Dr. Nolenslaan 4 Arnhem, woonde Nieboerplein 7, 6671 ZT Zetten circa 1984, ovl. te Bennekom op 22 jun 2000, begr. te Arnhem op 26 jun 2000 (De overledene is begraven op de Algemene Begraafplaats “Moscowa” te Arnhem), tr. te Enschede op 13 jul 1954 met Klaasje (Clarie) Pleijsier, geb. te Enschede op 26 feb 1920, woonde Dr. Nolenslaan 4 Arnhem, woonde Nieboerplein 7, 6671 ZT Zetten circa 1984, ovl. te Ede op 22 mei 2001, begr. te Arnhem op 26 mei 2001.

Theo Ariaan Meijnhardt en Klaasje (Clarie) Pleijsier:

(verloofd op 14-09-1951).

IVy. Andries Mijnhardt (De tak van Andries Mijnhardt heeft bewust de letter “E” uit de familienaam laten weghalen), zn. van Frederik Meijnhardt (IIIh) (kuiper) en Johanna Geertruida Klaassen (huisvrouw), geb. te Dodewaard op 5 dec 1878 (om 07:00 uur) Registratiedatum: 07-12-1878 (akte nr. 55) (getuigen: Gerrit Arnoldus van Aalst (bakker) en Josua Havestadt (secretaris)), matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant, woonde Utrechtseweg 30 Zeist, woonde Andertans Hotel London, Fleet Street 4 London [Groot Brittanië], woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, ovl. op 15 feb 1973, begr. te Zeist (Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48), tr. (1) te Maarssen op 1 okt 1908 (akte nr.15) (getuigen: Willem Frederik Mijnhardt (broer van de bruidegom en rijtuigfabrikant), Theodorus Mijnhardt (broer en rijtuigfabrikant), Hendrikus Cornelis Margretus Keller (boer van de bruid en boekhouder) en Bertus Reinier Teunis Keller (broer en boekhouder)) met Johanna Elisabeth Hendrika (Volgens de overljdensakte zijn haar voornamen: Jansje Elizabetha Hendrika) Keller, dr. van Hendrikus Theodorus Keller (koopman) en Bartha Hendrika Zweers, geb. te Arnhem op 4 mei 1882, ovl. te Zeist Officieel overleden te Utrecht op 26 feb 1929 (De gegevens zoals hier vermeld, staan in het door Andries Mijnhardt uitgegeven boek. Volgens de officiële overlijdensakte (aangiftedatum 27-02-1929, akte nr.384) is zij overleden te Utrecht) (getuigen: Nicolaas van Empel (bediende) en Gerard Blankert (bode)), begr. te Zeist op 3 mrt 1929.

(Andries was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ook was hij drager van Expeditiekruis Atjeh tijdperk 1896-1900).
(tweeling).

Uit dit huwelijk 5 zonen:

1. Hendrikus Theodorus (Theo), geb. te Den Helder op 22 aug 1909, ovl. op 5 jan 1982, volgt Vy.

2. Frederik Willem (Frits), geb. te Den Helder op 22 aug 1909, ovl. op 29 nov 2002, volgt Vz.

3. Andries (André), geb. te Den Helder op 28 apr 1913, ovl. te Batavia [NIN] op 3 okt 1943, volgt Vaa.

4. Jan Eli Hendrik (Jan), geb. te Zeist op 7 feb 1915, ovl. te Nijverdal op 13 jan 2004, volgt Vab.

5. Willem Frederik (Willem), geb. te Zeist op 26 mei 1917, ovl. op 13 mrt 2003, volgt Vac.

Andries Mijnhardt (De tak van Andries Mijnhardt heeft bewust de letter “E” uit de familienaam laten weghalen), tr. (2) te London [Groot Brittanië] op 22 nov 1938 (getuigen: George Murdoch en J. van Dorp (predikant)), kerk.huw. te London [Groot Brittanië] op 22 nov 1938 Getrouwd in Nederlandse kerk Austin Friars (London City) met Hendrika van Eck, dr. van Anton van Eck, geb. te Zeist op 8 apr 1917, woonde Andertans Hotel London, Fleet Street 4 London [Groot Brittanië], woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, ovl. op 8 mei 1980, begr. te Zeist op 12 mei 1980.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Hans Andries Anton (Hans), geb. op 4 sep 1939, ovl. te Zeist op 12 dec 1955 Registratiedatum: 14-12-1955 (akte nr. 590) (getuige: Albert Hermanus van Tellingen (aannemer)), begr. te Zeist Op de Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48 op 16 dec 1955.

2. (Living spouse), volgt Vad.

IVz. Mina Meijnhardt, dr. van Frederik Meijnhardt (IIIh) (kuiper) en Johanna Geertruida Klaassen (huisvrouw), geb. te Dodewaard op 5 dec 1878, woonde Graaf Lodewijkstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 19 apr 1912 (om 05:30 uur) Aangiftedatum: 19-04-1912 (akte nr.326) (getuigen: Pieter Vos en Hendrik Michiel van der Burg), tr. te Arnhem (akte nr.56) op 28 feb 1906 (getuigen: Wouter en Jan Hendrik Riksen (beiden broers van de bruidegom), Willem Frederik en Theodorus Meijnhardt (beiden broers van de bruid)) met Hendrik Riksen, zn. van Aart Riksen (arbeider) en Maartje van der Horst (dienstmeid), geb. te Renkum (Oosterbeek?) op 22 dec 1879, bakker, woonde Graaf Lodewijkstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 16 nov 1950 Aangiftedatum: 18-11-1950 (akte nr.833).

(tweeling).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maartje, geb. te Arnhem op 27 okt 1907 (om 03:00 uur) Registratiedatum: 28-10-1907 (akte nr. 1313) (getuigen: Theodorus Berendsen (loopknecht) en Geurt Versteeg (gemeentebode)), woonde Graaf Lodewijkstraat Arnhem, ovl. te Arnhem op 25 nov 1907 Aangiftedatum: 26-11-1907 (akte nr.936).

2. Maartje Johanna Geertruida, geb. te Arnhem op 2 jan 1909 (om 07:30 uur) Registratiedatum: 04-01-1909 (akte nr. 15) (getuigen: Wilhelmus Hendriks (arbeider) en Jan Pieter Haan (schoenmaker)).

3. Aart Frederik, geb. te Arnhem op 9 mrt 1910 (om 14:30 uur) Registratiedatum: 10-03-1910 (akte nr. 330) (getuigen: Jan Pieter Haan (schoenmaker) en Gerardus Johannes de Jager (bode)), Graaf Lodewijkstraat Arnhem, ovl. te Voorburg op 10 apr 1912 Aangiftedatum: 30-04-1912 te Arnhem (akte nr, 326).

Hendrik Riksen, zn. van Aart Riksen (arbeider) en Maartje van der Horst (dienstmeid), tr. (2) te Arnhem op 26 feb 1913 (akte nr. 77) met Adriana Johanna Woonink, geb. te Arnhem op 9 nov 1882 (akte nr. 1374).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Henk.

2. Mien.

IVaa. Geertruida Meijnhardt (In huwelijksakte Mijnhardt genoemd; ook in de huwelijksakta van de kinderen), dr. van Frederik Meijnhardt (IIIh) (kuiper) en Johanna Geertruida Klaassen (huisvrouw), geb. te Elst op 31 okt 1881 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 01-11-1881 (akte nr. 165) (getuigen: Steven Derksen (arbeider) en Nicolaas Bulten ( smid)), gereformeerd, woonde Sint Antonielaan Arnhem circa 1910, ovl. te Eindhoven op 29 jun 1967 Registratiedatum: 30-06-1967 (akte nr. 667) (getuige: Geert Hofer (uitvoerder)), tr. te Arnhem (akte nr.66) op 30 mrt 1904 (getuigen: Theodorus Mijnhardt (smid) en Andries Mijnhardt (maroos) (beide broers van de bruid), Johannes van den Hooff (tuinman) en Jan Willem Geels) met Jan Pieter (Pieter) Haan, zn. van Pieter Haan (koopman) en Antje Rotgers (dienstmeid), geb. te Scheemda op 9 mrt 1880, gereformeerd, schoenmaker, woonde Sint Antonielaan Arnhem circa 1910, ovl. te Eindhoven op 1 mei 1961 (om 10:45 uur) Registratiedatum: 03-05-1961 (Akte nr. 386) (getuige: Bouwe Onstwedder (begrafenisondernemer)).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Antine Petronella (Tine) (Antina?), geb. te Arnhem op 2 mrt 1905 Registratiedatum: 02-03-1905 (akte nr. 274), woonde Sint Antonielaan Arnhem circa 1910, tr. te Eindhoven op 5 aug 1937 (akte nr. 534) met Hubert Gerhard Schücker, geb. te Weseke [Duitsland] circa 1909.

2. Johanna Geertruida (Jo), geb. te Arnhem op 12 okt 1906, ovl. te Eindhoven op 27 feb 1993, volgt Vae.

3. Pieter (Piet), geb. te Arnhem op 8 aug 1908, woonde Sint Antonielaan Arnhem circa 1910, tr. te Eindhoven op 22 dec 1938 (akte nr. 842) met Anna Antonia Josephina de Lepper, geb. te Tilburg op 9 jan 1908.

4. Frederik (Frits), geb. te Arnhem op 7 sep 1910 (om 09:15 uur) Registratiedatum: 08-09-1910 (akte nr. 1139) (getuigen: Roelof de Wit (koopman) en Cornelis de Kramer (koopman)), radiomonteur, woonde Sint Antonielaan Arnhem circa 1910, tr. te Eindhoven op 30 nov 1939 (akte nr. 941) (getuigen: Antina Haan (zuster van de bruidegom) en Hubert Gerhard Schücker (koopman) (zwager van de bruid)) met Wilhelmina Vrielink, geb. te Emmen op 7 aug 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5. Fenna, geb. te Arnhem op 30 dec 1916, tr. te Eindhoven op 28 mei 1936 (akte nr. 307) met Hendrik Albert Smit, geb. te Den Helder op 25 feb 1907.

6. Mina, geb. te Arnhem op 26 dec 1917, ovl. te Eindhoven op 1 mrt 1935 (om 07:00 uur) (akte nr. 140) (getuige: Hendrik Vijfwinkel (aanspreker)).

IVab. Pieter In de overlijdensakte van zijn echtgenote staat hij genoteerd als Petrus Huijsman, zn. van Huijbert Huijsman en Joanna Christina (Antje) Meijnhart (IIIi), geb. te Noordwijk op 12 feb 1843 (akte nr. 15), woonde Oude Zeestraat 175 Noordwijk‑Binnen, ovl. te Wateringen op 18 feb 1897 Aangiftedatum: 19-02-1897 (akte nr.9), tr. te Wateringen op 15 mei 1868 (akte nr.5) met Jacoba Maria van Zijl, dr. van Corstiaan van Zijl en Maria Hillenaar, geb. te Monster op 24 mei 1836 (akte nr.35), ovl. te Maassluis op 15 mrt 1908 Registratiedatum: 16-03-1908 (akte nr. 27).

In de huwelijksake van haar dochter Christina Maria staat zij vermeld als Van Zeijl. Trouwens ook in haar overlijdensakte.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Christina Maria Huisman, geb. te Wateringen op 23 nov 1873 Registratiedatum: 24-11-1873 (akte nr. 76), tr. te Wateringen op 7 sep 1897 (akte nr.12) met Leonardus Theodorus Paalvast, zn. van Hendrik Paalvast en Margaretha van der Burg, geb. te Maassluis op 25 jun 1870 (akte nr. 70).

2. Johanna Catharina Huisman, geb. te Loosduinen circa 1878, ovl. te Naaldwijk op 20 aug 1949 Aangiftedatum: 22-08-1949 (akte nr.85), tr. te Wateringen op 17 nov 1891 (akte nr.10) met Cornelis Zwaard, zn. van Simon Zwaard en Jacoba van der Burg, geb. te Maassluis circa 1863.

Generatie V

Va. Grada Petronella Mijnhardt, dr. van Maria Mijnhart (IVb), geb. te Valburg op 14 nov 1873 (om 09:30 uur) Registratiedatum: 15-11-1873 (akte nr. 130) (getuigen: Hendrikus Engelbertus van den Velden (winkelier) en Gileam Smits (veldwachter)), dienstbode, woonde Ten Hoetdwarsstraat 33 Nijmegen, woonde Ten Hoetdwarsstraat 57 Nijmegen, ovl. te Ubbergen op 6 feb 1951 Registratiedatum: 09-02-1951 (akte nr. 198), tr. te Nijmegen op 6 nov 1903 (akte nr. 299) (getuigen: Antonius Oosterdijk (gemeentebode), Cornelis Albertus Jansen (gemeentebode), Wilhelmus Petrus van den Berg (gemeentebode) en Jan Pieter de Ries (bevolkingsagent)) met Marinus van der Meijden, zn. van Marinus van der Meijden en Huibertje Keppel, geb. te Herwijnen op 6 nov 1871, loopknecht, corveër, woonde Ten Hoetdwarsstraat 33 Nijmegen, woonde Ten Hoetdwarsstraat 57 Nijmegen.

(Opa Otto doet aangifte).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Frederik, geb. te Hatert op 1 jul 1904 Registratiedatum 02-07-1904 (akte nr. 816) te Nijmegen, letterzetter, ovl. te Nijmegen op 14 nov 1919 (akte nr. 896) (getuigen: Herman Muller (koster) en Antonie Manuel Oosterdijk (ambtenaar ter secretarie)).

2. Grada Petronella, geb. te Nijmegen op 15 feb 1906 (om 13:30 uur) Registratiedatum: 16-02-1906 (akte nr. 190) (getuigen: Petrus Johannes Hack en David van der Horst), woonde Ten Hoetdwarsstraat 33 Nijmegen, woonde Ten Hoetdwarsstraat 57 Nijmegen.

3. Hubert, geb. te Nijmegen op 27 jul 1908 (om 20:15 uur) Registratiedatum: 28-07-1908 (akte nr. 932) (getuigen: Johannes Hulsbergen Henning (timmerman) en Theodorus Franken (timmerman)), woonde Ten Hoetdwarsstraat 57 Nijmegen, ovl. te Elst op 17 feb 1909 (om 01:30 uur) (akte nr. 17) (getuigen: Herman Bekker (spoorwegbeambte) en vader).

Vb. Hendrika Mijnhart, dr. van Maria Mijnhart (IVb), geb. te Elst op 21 apr 1881 Registratiedatum: 22-04-1881 (akte nr. 69) (getuigen: Hendrik Jansen (gemeentebode) en Wilhelmus Westerveld (klerk)), ovl. in 1976, tr. met Herman Bekker, geb. in 1886.

(Otto Mijnhart komt aangifte doen (vader van Maria). Kind wordt geboren bij hem thuis en gezien de gemelde leeftijd van Otto moeten de gegevens wel kloppen.).

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Antje Maria, geb. te Elst op 28 jan 1909 Registratiedatum: 29-01-1909 (akte nr. 17), tr. te Utrecht op 8 jul 1931 (akte nr. 671) (getuigen: Marinus van der Meijden (badmeester) en Leendert van Wijk (winkelier)), (gesch. te Utrecht op 19 sep 1945) met Adrianus van Haaften, geb. te Waardenburg op 28 mrt 1908 Registratiedatum: 30- 03-1908 (akte nr. 11), handelsreiziger.

Adrianus van Haaften en Antje Maria Bekker:

(1945 ontbonden bij vonnis rechtbank Utrecht).

Vc. Johanna Cornelia Mijnhart, dr. van Maria Mijnhart (IVb), geb. te Elst op 17 aug 1884 Registratiedatum: 18-08-1884 (akte nr. 114) (getuigen: Harmen Bulten en Peter Peters), ovl. op 26 jan 1980, begr. te Elst, tr. (1) te Elst op 16 aug 1906 met Jacob (Jaap) Bekker, zn. van Wilhelmus Bekker en Antje Laurens, geb. te Elst op 18 mrt 1875 Registratiedatum: 19-03-1875 (akte nr. 38), landbouwarbeider, ovl. te Bemmel op 15 mrt 1917 Registratiedatum: 16-03-1917 (akte nr. 29).

(Altijd lastig bij éénouder gezin om te bepalen of je de goede ouder hebt. Volgens de geboorteakte doet Otto Mijnhart aangifte. Hij was aanwezig bij de geboorte(volgens de akte) en dan 61 jaar volgens diezelfde akte. Dus zeer waarschijnlijk de vader van Maria.).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Wilhelmus, geb. te Elst op 23 apr 1909 Registratiedatum: 24-04-1909 (akte nr. 70).

2. Maria, geb. op 5 okt 1914, dienstbode, ovl. te Arnhem op 25 okt 1940 Registratiedatum: 26-10-1940 (akte nr. 987).

Johanna Cornelia Mijnhart, tr. (2) met Evert van Schaik, zn. van Jacob Cornelis van Schaik (arbeider) en Jacoba Hendrika Heg, geb. te Slijk‑Ewijk op 6 jan 1901 Registratiedatum: 07-01-1901 (akte nr. 6), ovl. op 7 nov 1942, begr. te Elst.

Vd. Gradus Albertus Mijnhardt, zn. van Frederik Mijnhardt (IVc) (tapper, pakhuisknecht) en Grada Bernardina Polman, geb. te Arnhem op 20 mei 1889 (om 16:30 uur) Registratiedatum: 21-05-1889 (akte nr. 706) (getuigen: Andreas Leonardus Snijppe (?)(koetsier) en Jacob Lodewijk (pakhuiskneccht)), isoleerder, machinist. woonde Oost Varkenoordscheweg 250 Rotterdam, tr. met Regine Hanni Karoline Emma Sophie Kuhlmann, geb. te Lübeck [Duitsland] op 8 sep 1899, woonde Oost Varkenoordscheweg 250 Rotterdam.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Albertus Max Heinrich Ernst, geb. te Lübeck [Duitsland] op 24 feb 1919, woonde Oost Varkenoordscheweg 250 Rotterdam.

2. Hans, geb. te Lübeck [Duitsland] op 16 aug 1926, matroos Rijnvaart. woonde Oost Varkenoordscheweg 250 Rotterdam, ovl. te Bad Zwischenahn [Duitsland] (Landkreis Ammerland) op 20 nov 1944 Registratie: 01-01-1946 te Rotterdam. (Registratienr. 1946S4), begr. (Ligt begraven op het Nederlands ereveld te Bremen-Osterholz).

Ve. Grada Mijnhardt, dr. van Frederik Mijnhardt (IVc) (tapper, pakhuisknecht) en Grada Bernardina Polman, geb. te Arnhem op 7 nov 1890 Registratiedatum: 08-11-1890 (akte nr. 1309), woonde Watergeusstraat 8a Rotterdam, tr. te Rotterdam op 13 mrt 1912 met Johannes Pieter Streijl, geb. te Schiedam op 19 dec 1889 Registratiedatum: 20-12-1889 (akte nr. 942), melkbezorger, woonde Watergeusstraat 8a Rotterdam, ovl. circa jul 1967.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Johannes Pieter, geb. te Rotterdam op 28 mei 1912 registratiedatum: 28-05-1912 (akte nr. 255), woonde Watergeusstraat 8a Rotterdam, tr. te Rotterdam op 21 dec 1938 (akte 5538) met Jacoba Catharina Bras, geb. te Rotterdam circa 1914, ovl. te Rotterdam op 9 jul 1959 (akte nr. 1601).

2. Grada Bernardina, geb. te Rotterdam op 7 feb 1914 (om 09:00 uur) (Aktenr. 1443) (getuigen: Johan Hubertus de Graaff (gemeenteklerk) en Adrianus Smit (gemeenteklerk)), woonde Watergeusstraat 8a Rotterdam.

3. Frederik, geb. te Rotterdam op 7 nov 1915.

4. Frederika, geb. te Rotterdam op 1 jan 1919.

5. Gerardus, geb. te Rotterdam op 16 dec 1929.

Vf. Frederik Mijnhardt, zn. van Frederik Mijnhardt (IVc) (tapper, pakhuisknecht) en Grada Bernardina Polman, geb. te Arnhem op 19 jun 1894 Registratienummer: 20-06-1894 (akte nr. 820), ovl. te Rotterdam op 9 nov 1955 Registratiedatum: 09-11-1955 (akte nr. 2300), tr. te Rotterdam op 26 feb 1919 met Jansje van Dijk, dr. van Leendert van Dijk en Catharina van Wildermesch, geb. te Rotterdam (Bij overlijden staat als geboorteplaats Delfshaven) op 21 dec 1888, ovl. te Rotterdam op 28 jan 1942 (akte nr. 566).

(Op dezelfde dag overleden als zoon Frederik!).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Frederik, geb. te Rotterdam circa 1922, ovl. te Rotterdam op 28 jan 1942 (akte nr. 564).

Op dezelfde dag overleden als zijn moeder Jansje van Dijk.

2. Adriana Catharina, geb. circa 1924, ovl. te Rotterdam op 14 mei 1939 Registratiedatum: 14-05-1939 (akte nr. 2204).

Vg. Hendrica Margaretha Mijnhart, dr. van Johannes Mijnhart (IVe) (bierhuishouder, pakhuisknecht) en Martina Catharina Reneman, geb. te Arnhem op 16 apr 1892 Registratiedatum: 18-04-1892 (akte nr. 89), costuumnaaister, tr. te Enschede op 2 jul 1914 (akte nr.164) met Hendrik de Jager, zn. van Maurits Pieter de Jager (huisknecht) en Willemina Aleida Joanna Dijkerman (dienstbode), geb. te Arnhem circa 1890, timmerman.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Maurits Pieter, geb. circa 1917, ovl. te Nijmegen op 3 okt 1952 Registratiedatum: 04-10-1952 (akte nr. 901).

Vh. Jacobus Wilhelmus Mijnhart, zn. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Jacoba Willemina Hendriks, geb. te Elst op 23 jul 1892 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 25-07-1892 (akte nr. 94) (getuigen: Jan Willem Jansen (klompenmaker) en Hendrik Jansen (gemeentebode)), melkbezorger, spinner, tr. (1) te Arnhem op 16 feb 1916 (akte nr.55) (getuigen: Hendrik van der Scheer (melkbezorger)(zwager van de bruid) en Jan Willem Schnitzler (korporaal bij de huzaren) (broer van de bruid)) met Johanna Schnitzler, dr. van Frederik Schnitzler (koetsier) en Johanna Gerritsen, geb. te Arnhem op 30 mrt 1887, ovl. te Arnhem op 22 okt 1934 Aangiftedatum: 22-10-1934 (akte nr.696).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Annie.

2. Cornelis.

3. Wilhelmina, geb. vermoedelijk 1922.

4. Maria, geb. te Arnhem op 13 okt 1924, ovl. te Nijmegen op 11 apr 1998, tr. te Nijmegen op 21 dec 1945 met Heinrich Nas, zn. van Johannes Nas en Helena Maria Geurts, geb. te Orsoy [Duitsland] op 21 dec 1910, ovl. te Nijmegen op 13 sep 1965.

Jacobus Wilhelmus Mijnhart, tr. (2) te Arnhem op 5 mei 1937 (akte nr. 212) (getuigen: Bertha Wilhelmina Mijnhart (zuster van de bruidegom) en Jan Posthumus (vader van de bruid)) met Wilhelmina Sipkje Posthumus, dr. van Jan Posthumus en Jantje van der Wees, geb. te Leeuwarden op 11 jun 1897 (om 11:00 uur) Registratiedatum: 12-06-1897 (akte nr. 422) (getuigen: Willem Frederik van der Sleesen (letterzetter) en Cornelis Westerhof (letterzetter)).

Vi. Klaas Hendrik Mijnhart, zn. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Jacoba Willemina Hendriks, geb. te Elst op 26 dec 1894 (om 16:00 uur) Registratiedatum: 27-12-1894 (akte nr. 180) (getuigen: Hendrik Jansen (klompenmaker) en Anton Schuurman (klompenmaker)), loopknecht, slager, spoorwegconducteur, woonde Smidstraat Elst, ovl. te Arnhem op 13 mei 1954 (om 10:00 uur) Registratiedatum: 15-05-1954 (akte nr. 420) (getuige: Bernard Klaas Vos (koster)), tr. (1) te Arnhem op 28 jul 1915 (akte nr.265) (getuigen: Reinierus Andreas van Loon (loopknecht) en Marinus Jacob Methorst (zeilmaker)) met Antonia Gouw, dr. van Aart Antonius Gouw (schilder, verver) en Anna Aijtink (dienstbode), geb. te Arnhem op 17 mrt 1897 Registratiedatum: 17-03-1897 (nr.93), ovl. te Arnhem op 7 mrt 1950 (om 02:45 uur) Aangiftedatum: 08-03-1950 (akte nr.189) (getuige: Bernard Klaas Vos (koster)).

Uit dit huwelijk 4 zonen:

1. Klaas Hendrik Antonius (geboren Gouw), geb. te Arnhem op 7 feb 1915.

(Bij de huwelijksakte van zijn ouders (1915) staat wettiging 1 kind).

2. Cornelis Aart Antonius, geb. te Arnhem na 28 mei 1916, ovl. te Arnhem op 28 jul 1916 Aangiftedatum: 29-07-1916 (akte nr.606).

3. Aart Antonius, geb. te Arnhem circa 1 okt 1917, ovl. te Arnhem op 1 apr 1918 Aangiftedatum: 02-04-1918 (akte nr.288).

4. Antonius, geb. te Arnhem na 28 dec 1919, ovl. te Arnhem op 8 jan 1920 Aangiftedatum: 09-01-1920 (akte nr.23).

Klaas Hendrik Mijnhart, tr. (2) vermoedelijk 1951 met Louisa Sigmond, geb. te Rotterdam vermoedelijk 2 jun 1894, ovl. vermoedelijk 1978.

Vj. Cornelis Mijnhart, zn. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Jacoba Willemina Hendriks, geb. te Elst op 18 mei 1897 (om 11:00 uur) Registratiedatum: 19-05-1897 (akte nr. 84) (getuigen: Hendrikus Jans (metselaar) en Steven van Dalen), magazijnbediende, woonde Smidstraat Elst, begr. te Arnhem (begraven op Moscowa), tr. te Arnhem op 27 feb 1924 (akte nr. 78) (getuigen: Albertus Evers (landbouwer) (broer van de bruid) en Jacobus Wilhelmus Mijnhart (kruidenier) (broer van de bruidegom)) met Aaltjen Evers, dr. van Albertus Evers en Gerretjen Schotpoort, geb. te Brummen op 11 jan 1894 (om 01:00 uur) (akte nr. 10) (getuigen: Philippus Jacobus Sesink (landbouwer) en Gerrit Blauw (koopman)), ovl. te Arnhem op 10 jun 1983, begr. te Arnhem (begraven op Moscowa).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

1. Cornelis, geb. te Arnhem op 12 jul 1924, ovl. te Emmerich [Duitsland] op 14 jun 1944.

2. Albertus, geb. te Arnhem op 23 mrt 1927, ovl. op 28 aug 1995, begr. te Arnhem (begraven op Moscowa).

3. Hendrikus, geb. te Arnhem op 23 nov 1931, volgt VIa.

Vk. Bertha Wilhelmina Mijnhart, dr. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Maria Catharina Bouman, geb. te Arnhem op 30 mei 1906 Registratiedatum: 31-05-1906 (akte nr. 717), ovl. circa 1994, tr. te Arnhem op 17 sep 1930 (akte nr. 449) met Albertus Gosselink, zn. van Hendrikus Gosselink (kleermaker) en Johanna Everdina Wolsink, geb. te Doesburg op 10 aug 1906, verzekeringsadviseur, kantoorbediende, ovl. te Zevenaar op 23 dec 1980.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Albertus Cornelis, geb. te Amsterdam op 25 jan 1938.

Vl. Jan Mijnhart, zn. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Maria Catharina Bouman, geb. te Arnhem op 20 nov 1908, koster Eusebiuskerk, directeur Protestants Begrafenisfonds, begrafenisondernemer, woonde Turfmarkt Arnhem, woonde Achter de Toren 1 Arnhem, woonde Singelgracht 138.1 Arnhem, woonde Annastraat 37 Oosterbeek, woonde Gen. Foulkesweg Wageningen, ovl. te Wageningen op 18 aug 1991, begr. te Arnhem Op Vredenoord, Kemperbergerweg 611, tr. te Arnhem op 19 jul 1933 met Hendrikje (Riek) van Remmerden, geb. te Rotterdam op 12 apr 1911, woonde Turfmarkt Arnhem, woonde Achter de Toren 1 Arnhem, woonde Singelgracht 138.1 Arnhem, woonde Annastraat 37 Oosterbeek, woonde Gen. Foulkesweg Wageningen, ovl. te Wageningen op 26 mrt 1983, begr. te Arnhem Op Vredenoord, Kemperbergerweg 611.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vm. Frederik Mijnhart, zn. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Maria Catharina Bouman, geb. te Arnhem op 25 mei 1910 (om 14:00 uur) Registratiedatum: 26-05-1910 (akte nr. 691) (getuigen: Hendrik Willemsen (koetsier) en Dirk Langenbach (bierbrouwersknecht)), tr. te Arnhem op 16 mei 1934 (akte nr. 201) (getuige: Jacobus Wilhelmus Mijnhart (spinner) (broer van de bruidegom), Hermanus van den Brink (smidsknecht) (broer van de bruid)) met Frederika Johanna van den Brink, dr. van Geurt van den Brink (spoorwegbeambte) en Gesina Willemina Gosselink, geb. te Arnhem op 6 aug 1911 (om 05:00 uur) Registratiedatum: 07-08-1911 (akte nr. 956) (getuigen: Nicolaas Overeem (spoorwegbeambte) en Gerardus Johannes de Jager (bode)), woonde Tulpstraat Arnhem midden 1911, ovl. op 14 feb 1982.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Vn. Dirkje Mijnhart, dr. van Cornelis Mijnhart (IVf) (besteller, spoorwegarbeider, koetzier, bierbrouwersknecht, kruidenier.) en Maria Catharina Bouman, geb. op 22 apr 1913, tr. te Arnhem op 7 feb 1934 (akte nr. 39) (getuigen: Johannes Bernardus Kelderman (inspecteur bij het Provinciale Geldersche Electriciteitsbedrijf) (broer van de bruidegom) en Jan Mijnhart (koster) (broer van de bruid)) met Dirk Johannes Albartus Kelderman, zn. van Willem Kelderman (reiziger) en Maria Hei, geb. te Arnhem op 14 jun 1904, magazijnbediende, ovl. op 15 apr 1971.

Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Vo. Johanna Theodora Meijnhardt, dr. van Frederik Meijnhardt (IVq) (arbeider, spoorwegbeambte, landbouwer) en Lammigje Brandsma, geb. te Elst op 20 nov 1902 (om 02:00 uur) Registratiedatum: 20-11-1902 (akte nr. 171) (getuigen: Arie Hendriks en Johannes Hendrik Rudolph), ovl. op 22 nov 1966, begr. Begraven op de Algemene Begraafplaats, Valkenburgseweg te Elst, tr. met Johannes Hermanus Garretsen, geb. te Aam (gemeente Elst) op 23 dec 1900 Registratiedatum: 24-12-1900 (akte nr. 199), landbouwer melkslijter, ovl. te Elst op 29 dec 1954 Registratiedatum: 30-12-1954 (akte nr. 90).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Johannes Hendrikus (Jopie), geb. op 27 sep 1940, ovl. te Arnhem op 23 sep 1941 Registratiedatum: 25-09-1941 (akte nr. 967), begr. Begraven op de Algemene Begraafplaats, Valkenburgseweg te Elst.

Vp. Frederik Philippus (Frits) Meijnhardt, zn. van Jan Meijnhardt (IVv) (arbeider, bierbottelaar) en Tijmetje Smit, geb. te Baarn op 23 okt 1904, brievenbesteller, woonde Hovijstraat 2 Ede vanaf 1932, ovl. te Ede op 18 jun 1971, tr. te Baarn op 25 jan 1929 met Elisabeth Maria Voss, dr. van Friedrich Voss en Elisabeth Katharina Wappelhorst, geb. te Gelsenkirchen [Duitsland] op 3 jan 1908, woonde Hovijstraat 2 Ede vanaf 1932, ovl. te Ede op 3 jul 1984.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Vq. Philippus Meijnhardt, zn. van Jan Meijnhardt (IVv) (arbeider, bierbottelaar) en Tijmetje Smit, geb. te Baarn op 8 dec 1906 (om 04:00 uur) (akte nr. 236) (getuigen: Peter Jansen (bierbottelaar) en Willem Bree (bierbottelaar)), bankwerker, ovl. te Hilversum op 17 nov 1984, begr. te Hilversum op 21 nov 1984, tr. (1) te Baarn op 23 nov 1928 (getuigen: Willem Plomp (kantoorbediende) (broer van de bruid) en Frederik Philippus Meijnhardt (besteller) (broer van de bruidegom)), (gesch. te Amsterdam op 9 nov 1939) met Hermina Maria Plomp, dr. van Jan Plomp (bankwerker) en Gerritje Veenendaal, geb. te Utrecht op 10 jul 1907 (om 06:00 uur) (akte nr. 1769) (getuigen: Johannes van Engelenburg en Gerrit Buisman (beide boden)), woonde Jasmijnstraat Utrecht in 1907.

Philippus Meijnhardt en Hermina Maria Plomp

Huwelijk otbonden bij vonnis van Arr. Rechtbank te Amsterdam.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Jan, geb. op 19 jan 1929, ovl. te Zeist op 17 sep 2004, volgt VIk.

Philippus Meijnhardt, tr. (2) te Hilversum op 1 okt 1940 met Jacomina Landman, dr. van Dignus Landman en Janna Toolens, geb. te Kapelle‑Biezelinge op 3 okt 1908, ovl. te Hilversum op 20 nov 1994, begr. te Hilversum op 23 nov 1994.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vr. Frederik Mijnhardt, zn. van Willem Frederik Meijnhardt (IVw) (rijtuigmaker, belastingadviseur, reiziger) en Wijndelina Elbert(h)a Volmer, geb. te Arnhem op 13 jun 1904 (om 20:30 uur) Registratienummer: 14-06-1904 (akte nr. 749) (getuigen: Anton Frederik Volmer en Daniël Driessen), koopman in automobielen, woonde Vlijtstraat Arnhem, ovl. te Zeist op 18 jan 1985, gecr. te Bilthoven (op Begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27) op 22 jan 1985, tr. (1) te Rotterdam op 28 dec 1928 (akte 5096) (getuigen: Gerard Henri Theuns (broer van de bruid) en Pieter Theuns (neef van de bruid)), (gesch. te Rotterdam op 28 apr 1947) met Marquerite Thérèse Gertrude Theuns, dr. van Gerard Theuns (instrumentmaker) en Marie Louisa Vanbuggenhout, geb. te Laeker [België] op 9 dec 1904, vermist.

(Geboren als Frederik Meijnhardt. Naamswijziging in Mijnhardt bij KB 05-08-1964 nr.155).

Frederik Mijnhardt, tr. (2) met Jantje Bolt, dr. van Roelof Bolt en Wilmke Neven, geb. te Usquert op 29 jul 1912, ovl. op 16 sep 1997, begr. te Bilthoven (Begraven op “Den en Rust” Frans Halslaan 27 te Bilthoven).

Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Vs. Willem Frederik Meijnhardt (Op de grafsteen staat Mijnhardt), zn. van Willem Frederik Meijnhardt (IVw) (rijtuigmaker, belastingadviseur, reiziger) en Wijndelina Elbert(h)a Volmer, geb. op 7 feb 1913, koopman, ovl. op 20 mei 1984, begr. (Begraven op “Den en Rust” te Bilthoven), tr. met Hillegonda Sluyk Sluijk???, geb. in 1914.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. Marjo, geb. te Utrecht op 1 nov 1948, volgt VIs.

Vt. Anton Frederik Meijnhardt, zn. van Willem Frederik Meijnhardt (IVw) (rijtuigmaker, belastingadviseur, reiziger) en Wijndelina Elbert(h)a Volmer, geb. op 4 feb 1915, Christelijk Gereformeerd, belastingadviseur, ovl. op 21 nov 1989, begr. te Bilthoven (De overledene ligt begraven op “Den en Rust” aan de Frans Halslaan) op 27 nov 1989, tr. met Johanna Tona van Driel, dr. van Wijnandus Wilhelmus van Driel (machinist werkmeester) en Baaij Stoffelina Hendrina, geb. te Utrecht op 3 dec 1918 (om 11:00 uur) Registratiedatum: 06-12-1918 (akte nr. 3202) (getuigen: Joseph de Graaf (werkman) en Johannes Udo (schoenmaker)), Christelijk Gereformeerd, huisvrouw, woonde Minrebroederstraat Utrecht in 1918, ovl. op 8 mrt 1990, begr. te Bilthoven Begraven op begraafplaats “Den en Rust” aan de Frans Halslaan op 13 mrt 1990.

(In de overlijdensadvertentie wordt melding gemaakt van Mijnhardt i.p.v. Meijnhardt). (één van de tweeling).

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vu. Johanna Geertruida (Jo) Meijnhardt, dr. van Theodorus Meijnhardt (IVx) (smit, rijtuigenfabrikant) en Ariaantje Sijberden (huisvrouw), geb. te Arnhem op 1 mei 1905 (om 16:00 uur) Aangiftedatum: 02-05-1905 (akte nr. 538) (getuigen: Willem Frederik Meijnhardt (rijtuigfabrikant) en Daniël Driessen (?)), huisvrouw, woonde Amsterdamscheweg 92A Arnhem circa 1936, ovl. te Arnhem op 29 jun 1966, begr. te Arnhem Op begraafplaats Vredenoord op 4 jul 1966, tr. te Arnhem op 3 jun 1932 (akte nr. 228) (getuigen: Arend Willem Tiemens (bouwkundige (oom van de bruidegom) en Dirk Frederik Meijnhardt (monteur) (broer van de bruid)), kerk.huw. te Arnhem op 3 jun 1932 (In de Oosterkerk) met Hendrik Jan (Henk) Tiemens, zn. van Hendrik Jan (Hend) Tiemens (architect) en Wilhelmina Sophia (Wilmien) Otto, geb. te Arnhem op 24 jul 1905, makelaar, assuradeur, woonde Amsterdamscheweg 92A Arnhem circa 1936, ovl. te Arnhem op 23 mrt 1964, begr. te Arnhem Op begraafplaats Vredenoord op 25 mrt 1964.

Uit dit huwelijk 5 zonen.

Vv. Maria Johanna Meijnhardt, dr. van Theodorus Meijnhardt (IVx) (smit, rijtuigenfabrikant) en Ariaantje Sijberden (huisvrouw), geb. te Arnhem op 24 jul 1906 (om 09:30 uur) Registratiedatum: 25-07-1906 (akte nr. 976) (getuigen: Gerrit van den Berg en Hendrik van Lill), gereformeerd, huisvrouw, woonde Vlijtstraat Arnhem vanaf 1906, ovl. te Arnhem op 27 mrt 1990, begr. te Arnhem op 31 mrt 1990 (Na een dienst van Woord en Gebed in de Opstandingskerk te Arnhem begraven op Moscowa), tr. te Arnhem op 15 apr 1936 (akte nr. 142) (getuigen: Jan Willem Somsen (assistent deurwaarder bij de belastingen) (broer van de bruidegom), Frederik Dirk Meijnhardt (magazijnmeester) (broer van de bruid) en Gerrit Jan Rots (stiefvader van de bruidegom)) met Johannes Theodorus (Johan) Somsen, zn. van Derk Somsen (dakbedekker) en Johanna Berendina Heersink, geb. te Aalten op 14 dec 1894, onderwijzer, ovl. te Arnhem op 23 aug 1967, begr. te Arnhem op 28 aug 1967.

Begraven door Mijnhart uitvaartverzorging.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Vw. Dirk Frederik (Dirk) Meijnhardt, zn. van Theodorus Meijnhardt (IVx) (smit, rijtuigenfabrikant) en Ariaantje Sijberden (huisvrouw), geb. te Arnhem op 8 jan 1910 (om 20:30 uur) Registratiedatum: 11-01-1910 (akte nr. 50) (getuigen: Izak Vogelzang en Hendrik van Lill), garagehouder, woonde Vlijtstraat Arnhem vanaf 1910, woonde Eusebiusbuitensingel 52 voor jun 1944, woonde Van Pallandtstraat 34 Arnhem van 1 jun 1944 tot 1945, woonde Sonsbeeksingel 2A Arnhem van 1945 tot 1966, ovl. te Nijmegen op 1 aug 1966, begr. te Arnhem op 5 aug 1966, tr. te Zwollerkerspel op 1 jun 1944, kerk.huw. te Hasselt op 1 jun 1944 Om 15.00 uur in de Geref. kerk door ds. A.J. Boss, predikant te Enkhuizen met Aaltje (Alie) Visscher, dr. van Hendrik Visscher (veehouder) en Annigje Aaltje Aalbers, geb. te Zwollerkerspel op 19 jul 1918, huisvrouw, woonde Van Pallandtstraat 34 Arnhem van 1 jun 1944 tot 1945, woonde Sonsbeeksingel 2A Arnhem van 1945 tot 1971, woonde Wittenburg 75 Nijkerk van 1971 tot 2002, ovl. te Wilnis op 25 jan 2002 (Alie is overleden in het “Johanneshospitium” te Wilnis), begr. te Arnhem op 30 jan 2002 (Overledene is begraven om 15.30 uur op de Algemene Begraafplaats “Moscowa”, Waterbergseweg 18 bij haar in 1966 overleden echtgenoot. De rouwdienst werd geleid door ds. P. van Dijk uit Nijkerk).

Dirk Frederik was er van overtuigd dat de juiste schrijfwijze van de familienaam moest zijn Mijnhardt en ondertekende ook op deze wijze.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Vx. Frederik Dirk (Frits) Meijnhardt, zn. van Theodorus Meijnhardt (IVx) (smit, rijtuigenfabrikant) en Ariaantje Sijberden (huisvrouw), geb. te Arnhem op 11 dec 1914, gereformeerd, vertegenwoordiger, procuratiehouder, woonde Willem Alexanderplein 6 – 4 Nijkerk, ovl. te Nijkerk op 17 jan 1984, begr. te Nijkerk op 21 jan 1984, tr. te Arnhem op 18 dec 1938 (akte 656) (getuigen: Klaasje Sijberden en Theodorus Meijnhardt, Rommertje Jacomina Kwast (zus van de bruid)) met Hiltje (Hil) Kwast, geb. te ‘s‑Gravenhage op 21 feb 1912, gereformeerd, huisvrouw, woonde Willem Alexanderplein 6 – 4 Nijkerk, ovl. te Amersfoort op 5 nov 1994, begr. te Nijkerk De teraardebestelling heeft plaatsgevonden om 15.15 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Frieswijkstraat op 10 nov 1994.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vy. Hendrikus Theodorus (Theo) Mijnhardt, zn. van Andries Mijnhardt (IVy) (matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant) en Johanna Elisabeth Hendrika Keller, geb. te Den Helder op 22 aug 1909, apotheker, woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, woonde Middelwijck Veenendaal, ovl. op 5 jan 1982, begr. te Zeist op 9 jan 1982 De rouwdienst was in de Oosterkerk, Woudenbergseweg te Zeist, otr. op 4 mrt 1937, tr. te Veenendaal op 18 mrt 1937 (akte nr. 14) (getuigen: Grietje Hendrika van Schuppen (zus van de bruid) en Frederik Willem Mijnhardt (broer van de bruidegom en fabrikant)) met Marika Aria (Nanny) van Schuppen, dr. van Jochem van Schuppen (sigarenfabrikant) en Janna Klazina Geurts, geb. te Veenendaal op 23 feb 1913, woonde Middelwijck Veenendaal, ovl. te Zeist op 14 feb 2002, begr. te Zeist op 19 feb 2002 Na een dienst van Woord en Gebed is zij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist om 12.00 uur. (tweeling).
Theo is ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vz. Frederik Willem (Frits) Mijnhardt, zn. van Andries Mijnhardt (IVy) (matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant) en Johanna Elisabeth Hendrika Keller, geb. te Den Helder op 22 aug 1909, fabrikant, woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, woonde Klein “Ma Retraite”, Utrechtsche Weg Zeist, ovl. op 29 nov 2002, begr. te Zeist, otr. te Arnhem op 6 jun 1933, tr. te Arnhem op 20 jun 1933 (akte nr. 253) (getuigen: Hendrikus Theodorus Mijnhardt (broer van de bruidegom) en Jan Hendrik Jacob Pilon (achterneef van de bruid)), (gesch. te Utrecht op 18 mrt 1954) met Elizabeth Petronella Wilhelmina (Bep) van Leeuwen, dr. van Willem van Leeuwen (fabrikant) en Artje van de Pol, geb. circa 1912, woonde Klein “Ma Retraite”, Utrechtsche Weg Zeist.

(tweeling).

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Vaa. Andries (André) Mijnhardt, zn. van Andries Mijnhardt (IVy) (matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant) en Johanna Elisabeth Hendrika Keller, geb. te Den Helder op 28 apr 1913, fabrikant, woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, woonde Menteng 32 Batavia [NIN], ovl. te Batavia [NIN] op 3 okt 1943, begr. te Zeist op 5 aug 1947 (André is herbegraven op de Algemene Begraafplaats te Zeist), tr. te Veenendaal op 4 apr 1935 (akte nr. 16) (getuigen: Frederik Willem Mijnhardt (broer en fabrikant) en Jacob Jan van Leeuwen (broer van de bruid en fabrikant)) met Christina Jeannette van Leeuwen, dr. van Emilius Hendrik van Leeuwen en Jantje Gozina Hardeman, geb. te Veenendaal op 16 aug 1914, woonde Menteng 32 Batavia [NIN], ovl. op 20 jan 1986, begr. te Zeist (Om 12:00 uur op de Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48).

(Bezweken in een Javakamp).

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Vab. Jan Eli Hendrik (Jan) Mijnhardt, zn. van Andries Mijnhardt (IVy) (matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant) en Johanna Elisabeth Hendrika Keller, geb. te Zeist op 7 feb 1915 (om 04:00 uur) Registratiedatum: 09-02-1915 (akte nr. 47) (getuigen: Johannes Hendrikus van Kampen (boekhouder) en Hermanus van der Meer (boekhouder)), apotheker, woonde Woudenbergseweg 4 Zeist, woonde Grotestraat 202 Nijverdal, woonde Oranjestraat 2 Nijverdal, ovl. te Nijverdal op 13 jan 2004, otr. (1) in jul 1939, tr. te Zutphen op 26 aug 1939 (akte nr. 117) (getuige: Willem Frederik Mijnhardt (fabrikant) (broer van de bruidegom), Theunis Dijkman (piqueur) (broer van de bruid)), (gesch. te Zutphen op 30 okt 1956) met Trijntje (Tiny) Dijkman, dr. van Sikke Dijkman (leraar aan een lyceum) en Alberdina Eelhart, geb. te Franeker circa 1915.

Jan Eli Hendrik (Jan) Mijnhardt en Trijntje (Tiny) Dijkman:

(Het huwelijk zou oorspronkelijk op 25 juli 1939 plaatsvinden, maar werd door ziekte uitgesteld (zie “De Standaard” van 20 juli 1939)).

Jan Eli Hendrik (Jan) Mijnhardt, tr. (2) met Johanna (Ankie) Westera, dr. van J. Ponsteen, geb. in 1937, woonde Grotestraat 202 Nijverdal, woonde Oranjestraat 2 Nijverdal, ovl. te Nijverdal op 1 aug 1995, begr. te Hellendoorn op 5 aug 1995 (op de Algemene Begraafplaats).

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Vac. Willem Frederik (Willem) Mijnhardt, zn. van Andries Mijnhardt (IVy) (matroos, militair apotheker, grossier, fabrikant) en Johanna Elisabeth Hendrika Keller, geb. te Zeist op 26 mei 1917 (om 06:00 uur) Registratiedatum: 29-05-1917 (akte nr. 146) (getuigen: Bertus Reinier Teunis Keller (fabriekschef) en hendrikus Cornelis Margarethus Keller (administrateur)), gereformeerd, directeur, woonde Utrechtscheweg 28 Zeist circa jun 1939, woonde Baarnscheweg 22 Bosch en Duin circa 1942, woonde Liersche Steenweg 130 Mortsel‑Antwerpen [België], woonde Steenweg op Lier 130 Oude‑God [België], ovl. op 13 mrt 2003, begr. te Zeist Op de Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48, tr. (1) op 10 jun 1942 met Eugenie G. (Eugenie) Dorpema, geb. te Edam vermoedelijk 19 sep 1920 Registratiedatum vermoedelijk 21 september, woonde Baarnscheweg 22 Bosch en Duin circa 1942, ovl. (Volgens een overlijdensbericht in De Alkmaarsche Courant zou ze overleden zijn 9 september 2011 te Kaapstad (Zuid-Afrika)).

Willem Frederik (Willem) Mijnhardt en Eugenie G. (Eugenie) Dorpema:

(verloofd op 8 juni 1939).

Willem Frederik (Willem) Mijnhardt, tr. (2) te Zeist op 21 apr 1951, kerk.huw. (Gereformeerde Kerk) te Antwerpen [België] op 22 apr 1951 met Wilhelmina G. (Willy) van der Heijden, dr. van ? van der Heijden en Johanna Cornelia Steenaart, geb. op 26 apr 1930, gereformeerd, woonde Liersche Steenweg 130 Mortsel‑Antwerpen [België], woonde Steenweg op Lier 130 Oude‑God [België], ovl. op 19 jan 2011, begr. te Zeist Op de Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Zie verder: Meijnhardt privé