Het Theresiahuis in Vaassen en een oude foto

Theo Somsen

Het nu volgende over het Theresiahuis vormt de inleiding op een vraag over een oude foto, die ik aantrof in een fotoalbum van mijn moeder.

Het Theresiahuis of Zusterhuis

In 1916 kwam de huidige rooms-katholieke Martinuskerk in Vaassen gereed. De kerk werd, evenals de eerdere Waterstaatskerk, gewijd aan de heilige Martinus van Tours en op 2 oktober 1917 ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht, Henricus van de Wetering.

Op dat moment was Jacobus Henricus Maria Hagen (1865-1937) pastoor in Vaassen.

Tijdens zijn verblijf in Vaassen van 1907-1937 werden o.a. de lagere school Gerardus Majella (1920) en het Theresiahuis (1929) gebouwd. Door deze naamgeving werd het huis toevertrouwd aan de bescherming van de heilige Theresia van Lisieux (1873-1897).

Theresiahuis

Van meet af aan namen zusters van de congregatie ‘Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort’ intrek in het Theresiahuis. Die kloostergemeenschap richtte zich vooral op het geven onderwijs. De zusters leidden o.a. de Mariakleuterschool in het gebouwtje recht achter de kerk en zij gaven naai- en breilessen. Maar ook onderhielden zij een rust- en verzorgingshuis in het Theresiahuis. Zodoende werd dit klooster in de volksmond al snel ‘het Zusterhuis’ genoemd.

In 1995 vertrokken de laatste nog aanwezige zusters en slaagde het parochiebestuur erin het pand te verhuren èn te laten bewonen door enkele bejaarde missiepaters van de Sociëteit van de Witte Paters. Maar nadat ook zij vertrokken is het pand verkocht en werd in 2003 het Bed & Breakfast Via Quidam (via bijzondere personen) geopend in het voormalige Zusterhuis aan de Pastoor Hagenstraat 2 in Vaassen.

Via Quidam

Een oude foto

In een oud fotoalbum van mijn moeder (Maria Johanna Somsen-Meijnhardt, 24-07-1906 /

27-03-1990) trof ik een foto aan, die in het Theresiahuis in Vaassen is gemaakt.

Op deze foto staat links mijn grootmoeder Klaasje Meijnhardt-Sijberden (27-02-1885 / 04-08-1949) en twee andere dames.

Maar: wie zijn die andere dames?

De foto toont bovendien een Mariabeeld (achter grootmoeder Klaasje) en een portret aan de wand van een paus. Dit moet Paus Pius XI zijn (paus van 1922-1939) die hier aan de muur ‘hangt’, want de achterkant van de foto vermeldt dat deze is gemaakt op ’14 Juli 1935’.

Over de twee afgebeelde dames kreeg ik de volgende informatie van mijn oudste zuster en een volle nicht:

Onze grootvader Theodorus Meijnhardt (09-07-1875 / 24-10-1954) was carrosseriebouwer en garagehouder in Arnhem. Zijn bedrijf was gevestigd in een statig eind 19de eeuws pand aan de Eusebiusbuitensingel 52. Dat lag aan de voet van de Rijnbrug en tijdens de Slag om Arnhem is het in september 1944 werkelijk totaal verwoest.

In de crisisjaren dertig van de vorige eeuw had ook zijn bedrijf het moeilijk en hij besloot kamers te verhuren. Zodoende kwam een tweetal ongehuwde en rooms-katholieke zusters terecht bij deze gereformeerde familie. Het waren de dames Nijenhuis waarmee een goede band ontstond, met als gevolg dat toen een van de zusters, die ‘Juffrouw Jo’ werd genoemd, om gezondheidsredenen verzorging behoefde en tijdelijk werd verpleegd in het Theresiahuis in Vaassen zij aldaar werd bezocht door grootmoeder Klaasje, mijn moeder en door een van haar andere kinderen (Dirk Frederik Meijnhardt, 08-01-1910 / 01-08-1966).

Toen na de oorlog zowel onze grootouders als de beide zusters elders nieuwe en aparte huisvesting moesten vinden, bleven de contacten bestaan.

Nog een oude foto

In hetzelfde fotoalbum is nog een andere foto geplakt waarop mijn grootmoeder arm in arm staat met een dame, die sprekend lijkt op de ‘Juffrouw Jo’ die op de eerdere foto in bed ligt. Waar en wanneer deze foto is gemaakt is niet bekend, maar zeker is dat deze moet zijn gemaakt vóór 1949, het jaar waarin mijn grootmoeder overleed. Bovendien ziet mijn grootmoeder er aanmerkelijk ouder uit dan op de eerdere foto, zodat ik vermoed dat deze na de oorlog is gemaakt. ‘Juffrouw Jo’ oogt gezond waaruit ik afleid dat haar verblijf in het Theresiahuis van tijdelijke aard is geweest en de verzorging succes heeft gehad.. Fototechnisch gesproken stamt deze foto ook uit een latere tijd dan de in 1935 gemaakte.

Blijft over mijn vraag: wie kan mij iets meer vertellen over deze dames Nijenhuis?

Deze achternaam is niet geheel onbekend in onze contreien en zou een reden kunnen zijn geweest dat ‘Juffrouw Jo’ het Theresiahuis verkoos om te worden verzorgd.

Wees daarom welkom als u een of meer antwoorden weet op mijn vraag!

Trouwens: ook als u meer weet over het Theresiahuis…

Theo Somsen (geb.1945 en sinds 1972 wonend in Vaassen)

jongste zoon van Maria Johanna Somsen-Meijnhardt

theosomsen@planet.nl

06-20761144