familie de Jager

Parenteel van Lammert de Jager                                             (versie februari 2020)

Generatie I

I. Lammert de Jager, ordinaris assistent van Dantumadeel, kastelein, tr. te Dantumawoude op 12 mei 1793 (Trouwregister Hervormde Gemeente, akte nr. 523) met Neeltje Jans Eekhof, dr. van Jan Eekhof en Grietje Jans, geb. te Leeuwarden circa 1766, ovl. te Betterwird op 31 okt 1841 (om 09:00 uur) Registratiedatum: 02-11-1841 (akte nr. 3008) (getuigen: Sytze Klazes Ypey en Anne Jens Meinema).

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Dirk Lammerts, geb. te Rinsumageest circa 1794, volgt II.

Neeltje Jans Eekhof, dr. van Jan Eekhof en Grietje Jans, tr. (2) met Harke Jans Westra, ovl. vermoedelijk 1834.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie II

II. Dirk Lammerts Volgens de doop- en sommige anderen: Durk de Jager, zn. van Lammert de Jager (I) (ordinaris assistent van Dantumadeel, kastelein) en Neeltje Jans Eekhof, geb. te Rinsumageest circa 1794, ged. Nederlands Hervormd te Rinsumageest op 7 apr 1794 Registratiedatum: 27-04-1794 (akte nr. 1909), pelmolenaar, tr. te Dantumadeel op 21 jul 1816 (akte nr. 003) met Bontje Jans Westra, dr. van Jan Westra en Bontje Jans van Viersen, geb. te Rinsumageest circa 1797, ovl. te Dokkum op 11 nov 1871 Registratiedatum: 13-11-1871 (akte nr. 097).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Harke, geb. te Betterwird op 17 jun 1817 Registratiedatum: 21-06-1817 (akte nr. 1004) te Westdongeradeel, molenaarsknecht, ovl. te Betterwird op 27 mrt 1842 Registratiedatum: 29-03-1842 (reg.nr. 3008) te Westdongeradeel.

2. Lammert, geb. te Betterwird op 10 sep 1819 Registratiedatum: 11-09-1819 (akte nr. 1005) te Westdongeradeel, molenaarsknecht, ovl. te Betterwird op 11 jan 1843 (om 05:00 uur) (getuigen: Anne Jannes Meinema en Syske Lieuwe Rosema).

3. Jan Durks, geb. te Betterwird op 27 mrt 1822 Registratiedatum: 29-03-1822 (akte nr. 046) te Westdongeradeel, bakker, tr. te Oostdongeradeel op 2 jan 1855 (akte nr. 002) (getuigen: Nicolaas Plantinga (klerk), Harmen Thomas van der Mossel (veldwachter), IJbele Geerts van der Veen (kastelein) en Freerk Kornelis Velding (arbeider)) met Tjeerdje Seyes van der Ley, dr. van Seye Rochus van der Ley en Klaaske Everts Jannema, geb. te Kollum circa 1814, arbeidster. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Dirk Dirks, geb. te Betterwird op 19 okt 1824, ovl. te Betterwird op 22 mrt 1861, volgt IIIa.

5. Kornelis In overlijdensakte Cornelis genoemd, geb. te Betterwird op 18 okt 1828 Registratiedatum: 20-10-1828 (akte nr. 1009) te Westdongeradeel, ovl. te Dokkum op 17 apr 1876 (om 18:00 uur) Registratiedatum: 18-04-1876 (akte nr. 038) (getuigen: Foeke Sjoerdsma en Sybe Kor).

ongehuwd gebleven.

6. Neeltje, geb. te Betterwird op 18 sep 1831 (om 12:00 uur) Registratiedatum: 19-09-1831 (akte nr. 1011) te Westdongeradeel (getuigen: Albertus Simons Sikkemans en Jan Jans Govertsma), ovl. te Dokkum op 27 feb 1911 (akte nr. 018) (getuigen: Folkert Dijkstra (armvader) en Jan Schregardus (leedaanzegger)), tr. te Dokkum op 28 mei 1871 (akte nr. 0022) (getuigen: Lammert Hankema (secretariaatsambtenaar), Uzener Eisma (gemeentebode), Klaas Vrij (politiebediende) en Hendrik Asman (politiebediende)) met Pieter Osinga, zn. van Jan Simons Osinga en Wytske Lourens de Jager, geb. te Dokkum op 1 jul 1835, schoenmaker. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7. Elske, geb. te Betterwird op 1 jun 1834, volgt IIIb.

8. Johannes Dirks, geb. te Betterwird op 4 okt 1836, ovl. te Leeuwarden op 6 sep 1867, volgt IIIc.

9. Duurd, geb. op 12 dec 1839 Registratiedatum: 14-12-1839 (akte nr. 192) te Westdongeradeel, ovl. te Leeuwarden op 9 mei 1863 (akte nr. 243).

Generatie III

IIIa. Dirk Dirks de Jager, zn. van Dirk Lammerts de Jager (II) (pelmolenaar) en Bontje Jans Westra, geb. te Betterwird op 19 okt 1824 (Registratienummer: 1017) (akteplaats: Westdongeradeel), boerenknecht, arbeider, ovl. te Betterwird op 22 mrt 1861 Registratiedatum: 23-03-1861 (Reg nr. 3014, p. 16) te Westdongeradeel (getuigen: Lieuwe Oebeles Woudwijk en Bote Theunis Nieuwland), tr. te Ferwerderadeel op 15 mei 1852 (akte nr. 025) met Akke Ouwes Terpstra, dr. van Ouwe Hylkes Terpstra en Janke Hedzes van der Kooi, geb. te Lichtaard op 14 jun 1821 Registratiedatum: 16-06-1821 (nr. 1006) te Ferwerderadeel, ovl. te Holwerd op 1 mrt 1908 (om 20:00 uur) Aangiftedatum: 02-03-1908 (akte nr. 033) te Westdongeradeel (getuigen: Taeke Postma en Sybren Broeksma).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Lammert, geb. op 24 nov 1852 Registratiedatum: 25-11-1852 (akte nr. 1021). Akteplaats: Dantumadeel, ovl. te Ferwerderadeel op 10 jun 1885 Registratiedatum: 12-06-1885 (akte nr. 072).

(tweeling) (ongetrouwd gebleven).

2. N.N., geb. te Dantumadeel op 24 nov 1852 (doodgeb.), ovl. te Dantumadeel op 24 nov 1852 Registratiedatum: 25-11-1852 (akte nr. 3012).

(tweeling).

3. Ouwe Dirks, geb. te Bornwird op 29 aug 1855, ovl. te Raard op 29 mrt 1899, volgt IVa.

4. Dirk Dirks, geb. te Betterwird circa 1858, volgt IVb.

5. Janke Dirks, geb. te Betterwird circa 1860, ovl. te Leeuwarden op 30 dec 1931, volgt IVc.

IIIb. Elske de Jager, dr. van Dirk Lammerts de Jager (II) (pelmolenaar) en Bontje Jans Westra, geb. te Betterwird op 1 jun 1834 Registratiedatum: 03-06-1834 (akte nr. 098) te Westdongeradeel, tr. te Kollum (Kollummerland e.a.) op 19 mei 1864 (akte nr. 046) met Sipke Boersma, geb. te Driesum circa 1834.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

1. Louw, geb. te Kollum (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland) op 5 apr 1866 (akte nr. 65).

2. Harke, geb. te Kollum (Gemeente Kollumerland) op 29 jun 1868 Registratiedatum: 30-06-1868 (akte nr. 100).

IIIc. Johannes Dirks de Jager, zn. van Dirk Lammerts de Jager (II) (pelmolenaar) en Bontje Jans Westra, geb. te Betterwird op 4 okt 1836 Registratiedatum: 06-10-1836 (akte nr. 1013) te Westdongeradeel, schoenmaker, ovl. te Leeuwarden op 6 sep 1867 registratiedatum: 07-09-1867 (akte nr. 452), tr. te Leeuwardenadeel op 13 mrt 1862 (akte nr. 003) met Ruttje Pieters Kleiterp, geb. te Leeuwarden circa 1838.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Pieter, geb. te Leeuwarden op 8 mrt 1863 Registratiedatum: 09-03-1863 (akte nr. 152), ovl. te Leeuwarden op 21 aug 1863 Registratiedatum: 25-08-1863 (akte nr. 468).

2. Anna, geb. te Leeuwarden op 7 feb 1865, ovl. te Leeuwarden op 18 jun 1941, volgt IVd.

3. Duurd, geb. te Leeuwarden op 14 dec 1866 Registratiedatum: 15-12-1866 (akte nr. 830), ovl. te Leeuwarden op 24 jun 1868 (akte nr. 391).

Generatie IV

IVa. Ouwe Dirks de Jager, zn. van Dirk Dirks de Jager (IIIa) (boerenknecht, arbeider) en Akke Ouwes Terpstra, geb. te Bornwird op 29 aug 1855 Registratiedatum: 30-08-1855 (akte nr. 1023) te Westdongeradeel, arbeider, ovl. te Raard op 29 mrt 1899 Aangiftedatum: 30-03-1899 (akte nr. 034) te Westdongeradeel (getuigen: Andries Rinderts Tolsma (landbouwer) en Rendert Pieters Meindertsma (landbouwer)), tr. te Ferwerderadeel op 24 aug 1878 (akte nr. 061) met Trijntje Reinders Veenstra, dr. van Reinder Berends Veenstra en Sytske Jilts van der Veen, geb. te Stroobos circa 1851.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Akke, geb. te Brantgum op 21 mrt 1879 Registratiedatum: 22-03-1879 (akte nr. 064) te Westdongeradeel, ovl. te Brantgum op 25 mrt 1879 (om 10:00 uur) Registratiedatum: 26-03-1879 (akte nr. 041) te Westdongeradeel (getuigen: Foeke Nannes Hoekstra (arbeider) en Klaas Gosses Sijens (arbeider)).

2. N.N., geb. te Brantgum op 21 mrt 1879 (doodgeb.), ovl. te Brantgum op 21 mrt 1879 Registratiedatum: 22-03-1879 (akte nr. 036) te Westdongeradeel.

3. Dirk, geb. te Bornwird circa 1880, volgt Va.

4. Sytske, geb. te Bornwird op 4 okt 1883 Registratiedatum: 06-10-1883 (akte nr. 160) te Westdongeradeel, ovl. te Raard op 14 jun 1903 (om 20:00 uur) Registratiedatum: 15-06-1903 (akte nr. 069) te Westdongeradeel (getuigen: Andries Renderts Tolsma (landbouwer) en Rendert Pieters Meindertsma (landbouwer)).

(ongehuwd).

5. Akke Ouwes, geb. te Raard op 17 feb 1887 Registratiedatum: 19-02-1887 (akte nr. 034) te Westdongeradeel, ovl. te Raard op 29 mei 1889 (om 06:00 uur) Geregistreerd te Westdongeradeel (akte nr. 069) (getuigen: Steven Jacobs Rosier (arbeider) en Eelke Woudwijk (boerenknecht)).

6. Akke, geb. te Raard op 4 mei 1891 Registratiedatum: 05-05-1891 (akte nr. 075) te Westdongeradeel, ovl. te Raard op 27 nov 1918 Registratiedatum: 29-11-1918 (akte nr. 126) te Westdongeradeel (getuigen: Gerrit Struiksma (arbeider) en Jonne Kooistra (arbeider)).

(ongehuwd).

IVb. Dirk Dirks de Jager, zn. van Dirk Dirks de Jager (IIIa) (boerenknecht, arbeider) en Akke Ouwes Terpstra, geb. te Betterwird circa 1858, boerenknecht, arbeider, tr. te Ferwerderadeel op 15 mei 1880 (akte nr. 019) met Fokeltje Jans Broersma Vaak fout geschreven als Boersma, geb. te Birdaard circa 1860.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Lammert, geb. te Aalsum circa 1892, volgt Vb.

2. Janke, geb. te Betterwird (gemeente Westdongeradeel) op 7 mei 1894 (om 07:00 uur) (akte 059) (getuigen: Gerben Bierma en Gerlof Idzes Bierma), ovl. te Nieuweschans op 18 jun 1934 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 19-06-1934 (akte nr. 12) (getuigen: Jan Kluiter (timmerman) en Hendrik Kanning (machinist)), tr. te Leeuwarden op 8 apr 1922 (akte nr. 0067) (getuigen: Jan Bottema (ambtenaar ter secretarie) en Auke Folkerts van der Wal (gemeentebode)) met Romke Postma, zn. van Douwe Gosses Postma en Froukje Daniels de Jager, geb. te Bergum circa 1895, arbeider, remmer bij de NS. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVc. Janke Dirks de Jager, dr. van Dirk Dirks de Jager (IIIa) (boerenknecht, arbeider) en Akke Ouwes Terpstra, geb. te Betterwird circa 1860, ovl. te Leeuwarden op 30 dec 1931 (om 12:45 uur) (akte nr. 775) (getuigen: Evert de Jong (echtgenoot) en Jelte de Graaf), tr. te Ferwerderadeel op 5 jun 1886 (akte nr. 045) met Evert Pieters de Jong, zn. van Pieter Everts de Jong en Hendrikje Sytses Knijf, geb. te Blija circa 1864, arbeider, ovl. te Reitsum (gemeente Ferwerderadeel) op 1 mei 1945 (om 01:30 uur) Registratiedatum: 02-05-1945 (akte nr. 61) (getuige: Riemer Dijkstra).

Uit dit huwelijk 3 dochters:

1. Hendrikje Everts, geb. te Blija (gemeente Ferwerderadeel) op 15 apr 1887 (om 09:00 uur) Registratiedatum: 16-04-1887 (akte nr. 077) (getuigen: Klaas Jan Feenstra en Eeltje Kuipers), ovl. te Blija op 24 jul 1887 (om 13:00 uur) Registratiedatum: 26-07-1887 (akte nr. 085) (getuigen: Goffe Jitses Haga en Pieter ? de Roo).

2. Hendrikje, geb. te Hantum (gemeente Westdongeradeel) op 14 sep 1894 (om 22:00 uur) Registratiedatum: 15-09-1894 (akte nr. 130) (getuige: Gerben Bierma, Gerlof Idzes Bierma), ovl. te Lichtaard (gemeente Ferwerderadeel) op 17 nov 1906 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 19-11-1906 (akte nr. 095) (getuigen: Folkert Soepboer en Johannes Dantuma).

3. Akke, geb. te Bornwird (gemeente Westdongeradeel) op 17 mrt 1896 (om 11:00 uur) Registratiedatum: 18-03-1896 (akte nr. 045) (getuigen: Renze Keegstra en Gerlof Idzes Bierma).

IVd. Anna de Jager, dr. van Johannes Dirks de Jager (IIIc) (schoenmaker) en Ruttje Pieters Kleiterp, geb. te Leeuwarden op 7 feb 1865 Registratiedatum: 08-02-1865 (akte nr. 100) (getuigen: Johannes van der Veen en Ege van der Meer), Nederduits-gereformeerd, woonde Tweebaksmarkt 33 Leeuwarden, woonde Mee Baksmarkt 33 Leeuwarden, woonde Gedempte Keizersgracht 7 Leeuwarden, woonde Baljestraat 7 (onder) Leeuwarden, woonde Gedempte Keizersgracht 15 Leeuwarden, woonde Nieuwe Houtstraat 41 Leeuwarden, ovl. te Leeuwarden op 18 jun 1941 (om 01:00 uur) Registratiedatum: 19-06-1941 (akte nr. 255) (getuige: Poppe Biesma), tr. te Sneek op 1 sep 1885 (akte nr. 045) met Jan de Wolf, zn. van Philippus de Wolf en Trijntje Scheffers, geb. te Sneek circa 1862, Nederduits-gereformeerd, kleermaker, woonde Gedempte Keizersgracht 7 Leeuwarden, woonde Mee Baksmarkt 33 Leeuwarden, woonde Tweebaksmarkt 33 Leeuwarden, woonde Baljestraat 7 (onder) Leeuwarden, woonde Gedempte Keizersgracht 15 Leeuwarden, woonde Nieuwe Houtstraat 41 Leeuwarden.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1. N.N., geb. te Leeuwarden op 15 jun 1886 (om 18:45 uur) (doodgeb.), ovl. te Leeuwarden op 15 jun 1886 Registratiedatum: 16-06-1886 (akte nr. 364) (getuigen: Jan de Wolf (vader) en Hermanus Theodorus Carel Compaan).

2. Ruttje, geb. te Leeuwarden op 7 jul 1887 (om 12:45 uur) Registratiedatum: 08-07-1887 (akte nr. 476) (getuigen: Jan van ’t Oever en Jan Leetje Beerenbroek), woonde Gedempte Keizersgracht 7 Leeuwarden, ovl. te Leeuwarden op 10 aug 1887 (om 01:30 uur) Registratiedatum: 11-08-1887 (akte nr. 435) (getuigen: Jan de Wolf (vader) en Jan van ’t Oever).

3. Trijntje, geb. te Leeuwarden op 28 jun 1890 (om 06:00 uur) Registratiedatum: 30-06-1890 (akte nr. 443) (getuigen: Meine Oeble Jongbloed en Jan Visser), Nederduits-gereformeerd, Tweebaksmarkt 33 Leeuwarden, tr. te Leeuwarden op 24 jun 1914 (akte nr. 161) (getuige: Jan Jansen, Tewes Hettinga) met Johannes Reinier van Tiel, zn. van Abraham van Tiel en Adriana van der Linden, geb. te Gorinchem circa 1889, kantoorbediende.

Johannes Reinier van Tiel en Trijntje de Wolf

De vader van de bruid is afwezig bij het huwelijk, maar geeft via een proces-verbaal van de kantonrechter zijn toestemming. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Rutje, geb. te Leeuwarden op 28 okt 1891 (om 04:30 uur) Registratiedatum: 29-10-1891 (akte nr. 722) (getuigen: Jan Visser en Jan van ’t Oever), ovl. te Leeuwarden op 10 dec 1891 (om 12:00 uur) Registratiedatum: 11-12-1891 (akte nr. 588) (getuigen: Jan Kingma en Lambertus Bosma).

5. Philippina, geb. te Leeuwarden op 16 okt 1892 (om 01:30 uur) Registratiedatum: 18-10-1892 (akte nr. 663) (getuigen: Meine Ouble Jongbloed en Jan Visser), ovl. te Leeuwarden op 18 apr 1897 (om 06:30 uur) Registratiedatum: 19-04-1897 (akte nr. 217) (getuigen: Jan Kingma en Dirk Kleisma).

6. Johannes, geb. te Leeuwarden op 16 apr 1896 (om 04:45 uur) (akte nr. 238) (getuigen: Jan Visser en Ulbe Noordenbos), woonde Mee Baksmarkt 33 Leeuwarden, ovl. op 14 mei 1899.

7. Philippus, geb. te Leeuwarden op 31 jul 1897 (om 06:00 uur) (akte nr. 532) (getuigen: Johannes Cornelis van der Maas en Sytse de Haas), woonde Tweebaksmarkt 33 Leeuwarden.

8. Rutje Anna, geb. te Leeuwarden op 6 jul 1900 (om 14:00 uur) (akte nr. 431) (getuigen: Jan Gerrits van der Laan en Steven van Sinderen), woonde Baljestraat 7 (onder) Leeuwarden, tr. te Domburg op 27 jan 1933 (akte nr. 2) (getuige: David Bommelje, Lourens de Voogd (broer van de bruidegom)) met Willem de Voogd, zn. van Willem de Voogd en Maatje Valkenier, geb. te Domburg circa 1889, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

9. Aukje, geb. te Leeuwarden op 15 feb 1905 (om 17:00 uur) Registratiedatum: 18-02-1905 (akte nr. 131) (getuigen: Jacobus Wilhelmus Posthuma en Sybe Wijbrands), woonde Gedempte Keizersgracht 15 Leeuwarden, tr. te Leeuwarden op 31 jul 1928 (akte nr. 233) (getuigen: Johannes Reinier van Tiel (zwager van de bruid) en Johannes Pieter de Wolf (broer van de bruid)) met Adam Frederik Weidema, zn. van Jan Weidema en Tetje Hillebrand, geb. te Leeuwarden circa 1906, machinezetter.

Adam Frederik Weidema en Aukje de Wolf

(vader bruid afwezig bij huwelijk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

10. Johannes Pieter, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1906 (om 22:30 uur) Registratiedatum: 06-11-1906 (akte nr. 710) (getuigen: Steven van Sinderen en Jacobus Wilhelmus Posthuma), kleermaker, woonde Nieuwe Houtstraat 41 Leeuwarden, ovl. te Wieringen op 16 jun 1934 (om 16:00 uur) Registratiedatum: 18-06-1934 (akte nr. 29) (getuigen: Adam Teddes en Herman de Groot).

Generatie V

Va. Dirk de Jager, zn. van Ouwe Dirks de Jager (IVa) (arbeider) en Trijntje Reinders Veenstra, geb. te Bornwird circa 1880, tr. te Westdongeradeel op 20 mei 1905 (akte nr. 018) met Gatske van der Woude, dr. van Dirk Egberts van der Woude en Aafke Dijkstra, geb. te Hantumhuizen circa 1883.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Ouwe, geb. te Sijbrandahuis op 19 mrt 1906, ovl. op 29 okt 1972, volgt VI.

2. Aafke, geb. te Sijbrandahuis op 15 mrt 1907 Akteplaats: Dantumadeel (akte mr. 089), tr. te Oostdongeradeel op 23 mei 1929 (akte nr. 0030) (getuigen: Willem Kruizinga (chef veldwachter) en Jan Betzema (klerk)) met Waeltje Koostra, zn. van Sieger Koostra en Rixtje Kuperus, geb. te Nijkerk circa 1907, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3. Sytske, geb. te Sijbrandahuis op 28 mei 1908 Registratiedatum: 29-05-1908 (akte nr. 15) te Dantumadeel, tr. te Westdongeradeel op 19 mei 1932 (akte nr. 016) met Tjalling Holwerda, zn. van Johannes Holwerda en Gerritje Steiger, geb. te Nijkerk circa 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Trijntje, geb. te Sijbrandahuis (gem. Dantumadeel) op 16 mei 1910 Registratiedatum: 17-05-1910 (akte nr. 159) te Dantumadeel, tr. te Westdongeradeel op 9 mei 1936 (akte nr. 0010) (getuigen: Dirk Sikkes (chef veldwachter) en Ale Bouma (hoofdcommies ter secretarie)) met Fedde Keegstra, zn. van Louw Hessels Keegstra en Grietje Ulbes Buwalda, geb. te Wierum circa 1911, landarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Vb. Lammert de Jager, zn. van Dirk Dirks de Jager (IVb) (boerenknecht, arbeider) en Fokeltje Jans Broersma, geb. te Aalsum circa 1892, tr. te Westdongeradeel op 20 mei 1911 (akte nr. 029) met Wytske Terpstra, geb. te Wouterswoude circa 1888.

Uit dit huwelijk een zoon:

1. Dirk, geb. circa 1912, ovl. te Leeuwarden op 24 mrt 1930 (akte nr. 192).

Generatie VI

VI. Ouwe de Jager, zn. van Dirk de Jager (Va) en Gatske van der Woude, geb. te Sijbrandahuis Akteplaats: Dantumadeel; akte nr. 079 op 19 mrt 1906, ovl. op 29 okt 1972, begr. op 2 nov 1972, tr. te Westdongeradeel op 19 mei 1932 (akte nr. 015) (getuigen: Dirk Sikkes (chef veldwachter) en Ale Bouma (hoofdcommies ter secretarie)) met Tjitske Keegstra, dr. van Louw Hessels Keegstra en Grietje Buwalda, geb. te Wierum Akteplaats: Westdongeradeel op 7 mrt 1905 Registratiedatum: 09-03-1905 (akte nr. 039), ovl. te Bant op 15 nov 1983, begr. te Bant op 19 nov 1983.

Uit dit huwelijk 8 kinderen: